Maavalitsuse ja vallaametnike tulevik

0

Helerin Väronen.

Maavalitsused lõpetavad oma töö ja vallad on ühinenud. Mis saab aga maavalitsuse töötajatest ja kuidas jaotuvad töökohad neljas suures vallas?
Maavalitsuses töötab koos nelja perekonnaseisuaktide sisestajaga 23 ametnikku. Neist viieteistkümnele andis maavanem Tõnis Blank koondamisteate. Viis inimest jätkavad oma tööd üleviimise korras. Maaosakonnast jätkavad kaks inimest tööd maa-ameti alluvuses. Kaks arendusosakonna planeerijat saavad tööd loodavas regionaalosakonnas ning sotsiaaltöö spetsialist jätkab oma tööd sotsiaalkindlustusametis. See, kes regionaalosakonna juhatajaks saab, ei ole veel teada. Juhataja kohale kandideerib 12 inimest, nende hulgas ka ametist lahkuvad maavanem ja maasekretär.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!