Volikogu ühtlustas maamaksu ühinenud valdades

0

Katri Reinsalu

Rapla vallavolikogu kehtestas maamaksumäära 2018. aastaks, mis on ühesugune kõikides ühinenud omavalitsustes.
Maanõunik Ülo Saar selgitas, et ühinenud valdadest olid Rapla, Kaiu ja Juuru juba kehtestanud maksimaalsed maamaksumäärad. Raikküla vallas esines aga erinevus. Volikogul tuli teha otsus, millise maksumääraga järgmisel aastal jätkatakse.
Üldine maamaksumäär oli igas ühinenud vallas 2,5% maa maksustamishinnast. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär oli Raplas, Kaius ja Juurus 2%. Raikküla vallas oli see aga 1,75% maa maksustamishinnast.
Eelarve- ja arengukomisjoni esimees Andrus Tamm kinnitas, et teemat arutati komisjonis. „Komisjon leidis konsensuslikult, et on õigem minna nii maksumäärade kui ka soodustuste ühtlustamise teed,“ lausus ta.
Volikogu otsustas maksumäärad ühtlustada Rapla, Kaiu ja Juuru tasemele. Seega tõuseb järgmisest aastast Raikküla inimeste jaoks haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär veerand protsendi võrra.