Infotunnis tutvustati loodava riigigümnaasiumi õppekorraldust

0

Stina Andok / foto: SiimSolman.

Tänavu 1. septembril avab oma uksed praegu alles ehitusjärgus olev Rapla riigigümnaasium. Õpilaste, lapsevanemate, õpetajate ja muude huviliste küsimustele vastamiseks korraldas riigigümnaasiumi juhtkond 10. jaanuaril Rapla kultuurikeskuses infotunni.

Rapla riigigümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar tutvustas loodava kooli visiooni, nimetades kooli elusorganismiks, mida omavahel seovad suhted. Ta peab just omavaheliste heade suhete säilitamist kõige tähtsamaks ülesandeks ning on heade suhete nimel korraldanud kokku suisa kaheksateist kohtumist maakonna koolidega. Nende kohtumiste käigus on uuritud muu hulgas ka õpilaste arvamust.
Näiteks on küsitud noorte käest, milliste inimeste seltsis nad end hästi tunneksid, ning noored tõid välja selliseid märksõnu nagu sõbralik, abivalmis, mõistev, rõõmsameelne jne. Lisaks küsiti, missuguses ruumis nad sooviksid õppida. Sealgi ei olnud vastustes midagi ootamatut, noorte ootused on sellised, millega igaüks võib nõustuda. Oodatakse avarat, puhast, mugavat, sooja, vaikset jms ruumi.
Märksa põnevamad vastused anti aga küsimustele, mida soovitakse tulevikus teha või millised on hirmud. Selgub, et noori huvitab väga lai valik erinevaid tegevusvaldkondi alustades spordist, kunstist ja muusikast ning lõpetades filminduse, näitlemise, psühholoogia, disaini ja majandusega. Hirmude osas tõid noored kõige enam välja hirmu uute õpetajate ees, et koolitoit on halb, et ei saa kooli sisse, et õppekava on raske jms.

Õpilased saavad mentori

Rapla gümnaasiumi õppejuht Aime Klandorf tutvustas õppekava. Riigigümnaasiumis lisanduvad riikliku õppekavaga kehtestatud kohustuslikele kursustele kooli kohustuslikud kursused ja valikkursused. Valikainetena tutvustati majandus- ja ettevõtlusõpet, keeli, loovkirjutamist, teatriõpet, filosoofiat.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!