Kui oled öelnud A, siis pead julgema öelda ka B

2
tõnis tõnisson
Tõnis Tõnisson.

Tõnis Tõnisson

Raplas ja ka kaugemal on ägeda poleemika sünnitanud ühisgümnaasiumi direktori vabastamine. Rahvusringhäälingu uudistest esile tõusnud süüdistus „poliitilise surve“ (ka poliitilise kättemaksu) rakendamises on ärritanud eelkõige muidugi neid inimesi, kes loo tagamaadega vähem kursis. Ja tuleb tunnistada, et seda etteheidet tõrjuda on väga raske, sest direktori vabastamise otsuse taotlejad ja selle tegijad pole põhjusi üheselt ja selgelt avalikustanud. Olukordades, kus öeldakse küll valjult ja nõudlikult A, aga jäetakse B lisamata, on oletamised ja sildistamised paratamatud.
Üsna suur hulk inimesi, mitte ainult 14 õpetajat, kes kohtusid Rapla vallavolikogu hariduskomisjoni esimehega, võib kinnitada, et sedapuhku on direktori vabastamine olnud pikka aega teemaks ja mingeid „poliitkolle“ selle taga ei ole. Üks anonüümseks jääda soovinud kohalik poliitik ütleb tänases lehes ka arusaamatuste põhjuse väga selgelt välja: direktoril on kogu aeg esinenud probleeme alluvatega suhtlemises, kusjuures keegi ei eita tema organisaatorivõimeid. Seega pole tegemist mingi ootamatu avastuse või hästi hoitud saladusega. Neid probleeme on teadnud paljud inimesed juba palju aastaid.
Ka see ei ole õige, et ärgati alles nüüd äkki, õppeaasta keskel. Tegelikult käisid rahulolematud õpetajad koolipidajalt abi otsimas juba õppeaasta alguses, aga siis tulid valimised ja reform ja… ning lahendus lükkus edasi. Raskete otsuste tegemisega on ikka nii, et kõige kergem on neid edasi lükata. Ka siis, kui on teada, et asjad sellega ei lahene. Küll aga on raskete otsustega ka nii, et neid langetades tuleb avalikkusele ausalt ja avameelselt rääkida, mis on selliseid lahendusi tinginud. Avalikult rääkida me aga ei söanda, ainult tagaselja hurjutades oleme tegijad.
See puudutab ka neid õpetajaid, kes pöördumise koolipidajale esitasid. Kindlasti oli neil õigus abi otsida, isegi siis, kui kooli hoolekogu justkui midagi ei teadnud. Aga see oli vaid A, millele oleks pidanud kohe järgnema ka B ehk selgitus, miks nad seda tegid. Aga nad on otsustanud vaikida. Sama käib ka vallajuhtide kohta. Inetu on neid susserdamises või poliitmängudes süüdistada – otsus, mis langetati, oli juba ammu küps. Paraku jäeti see avalikult põhjendamata. Võib arvata, et nii käitudes sooviti inimesi, ka endist direktorit, säästa. Kahjuks on selle asemel haiget saanute ring aga hoopis laiem. Kannatavad õpetajad ise, uued vallajuhid, endine direktor ja praegune direktori kohusetäitja.

uuemad vanemad enim hinnatud
Jane
Külaline
Jane

Aga kui on olnud kokkulepped, milles üks pool ei ole käitunud “aumehena”? Kas see saab seada kohustuse ka teisele oma lubadustest taganeda? Keeruline olukord, kus käituda saab vaid nii, et oma südametunnistus ei muutuks räpaseks. 3

Terassüdamega mees
Külaline
Terassüdamega mees

Kuningas ei saa teha valesti kuni oma troonil veel istub Tema vead selguvad alles siis kui tal on kroon peast ära juba kistud 8 2