Koduloolane: Kooli kroonikaraamatust Raplamaa koguteoseni

0

Ants Tammar.

„Kool ja koolmeistrid – neid kahte sõnakest wõime küll iga rahwa eluküsimuses õigusega peasõnadeks nimetada.

Kool on nagu kallis rohuaed ja kaunis seemne wäli, nagu armas eeden, kus rahwa elupõldu haritakse, kus noori taimi ilusale õnnelise õitsemisele äratatakse ja rikkale hea wiljakandmisele kaswatatakse. Kool, meie kallim, armsam rohuaed on oleviku seemne ja taime laba, aga tuleviku wilja wäli. Kuda selles kallis rohuaias tööd tehakse, kuda seal olewikus haritakse, külvatakse ja kastetakse, nõnda sealt ka tulewikus leigatakse – kuda meie koolid olewikus, nõnda meie elukord tulewikus. Koolid on iga rahwale elu edenemise hingeks ja nad näewad sedamööda paremad ehk pahemad wälja, kuda üks rahwas on märganud nende eest hoolitseda.”

Nii kirjutati 17. aprillil 1884. aastal ajalehes Virulane. Ilusaim ülistuslugu, mida koolist lugenud olen. Sellele sügavmõttelisele kirjutisele on eriti paslik lisada pedagoogikateadlase professor Lembit Andreseni mõttekild: „Eesti iga piirkonna kooli- ja hariduselu ajalugu moodustab keerulise süsteemi, millesse kuulub koolide avamine, sulgemine, taasavamine, uute koolide juurdeehitamine ja omakorda nende kadumine.
Kooli võib võrrelda puuga, mis vajalikul hetkel kasvatab juurde uusi harusid. Need kasvavad niikaua, kuni jätkub pinnast. Oks võib ka kuivada, kuid puu kasvab aastasadu. Nii on ka koolidega. Vajaduse korral rajatakse uus, varasem võib vahetada asupaika. Kõikidel koolidel on oma juured, millest pikim peaks viima alguse juurde. Kooli vahepealne sulgemine või teise kohta ümberpaigutamine ei katkesta õpetamise järjepidevust.”

Rahvahariduse eest hoolitsemine on riikliku iseolemise kindlustamine

Ühe kooli lugu on ühtlasi paikkonna lugu, sest kool ei tegutse omaette, väljaspool kogukonda. Arengud, mis seal toimuvad, mõjutavad ka kooli käekäiku ja kool mõjutab omakorda teda ümbritseva kogukonna arengut.
Eesti maakondade liidu häälekandjas Maaomavalitsus kirjutati-rõhutati 1938. aastal: „Koolimajade ja koolide küsimus on niivõrd tähtis ja laiaulatuslik, et sellega tuleb tõsiselt arvestada kõigil: niihästi koolitegelastel, kui tegelikult kooli ja hariduselu eest hoolitsejail kui ka vallategelastel, kui koolide majandusliku külje eest hoolitsejail.

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!