Kehtna lasteaia direktor on Reelika Hlevnjuk

0

Siim Jõgis.

Alates aprilli keskpaigast töötab Kehtna lasteaia Siller direktorina Reelika Hlevnjuk. Kehtna vald korraldas uue direktori leidmiseks konkursi, sest endine direktor Katrin Velleste asus tööle Kehtna vallavalitsuses abivallavanemana.


Hlevnjuki esimene tööpäev oli 16. aprillil. Enne tööleasumist oli tal varasem kokkupuude Silleri lasteaiaga oma lapse kaudu, kes seal käib. Samuti oli Hlevnjuk lasteaia hoolekogu liige neli aastat. Küll aga ei ole tal varasemat lasteaias töötamise kogemust. Ta ütles, et esialgu suuri muudatusi tal plaanis ei ole, kuid väiksemad muudatused on planeeritud sügisesse. “Need muudatused on väikesed ja lapsi, lapsevanemaid ega lasteaia töötajaid häirima ei hakka. Toimivat süsteemi me lõhkuma ei hakka,” rääkis Hlevnjuk.
Koos Kehtnas asuva lasteaiaga on tema vastutuse all ka Silleri rühmad Lelles ja Inglistel. Kõikide rühmade peale kokku käib selles lasteaias pisut üle 150 lapse, kuid Hlevnjuk ütles, et see number kõigub.