Kohila vallas ei tule ohtlike jäätmete kogumisringi

0
prügi

Helerin Väronen / illustreeriv foto: Siim Solman.

Kohila vallavalitsus on oma kodulehel teada andnud, et seoses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetuste jagamise lõpetamisega ei toimu asbesti sisaldava eterniidi tasuta kogumist Rapla Mäepere jäätmejaamas.
Kohila Keskkonnanõunik Nele Leitaru ütles, et tema sai eterniidi tasuta kogumise projekti ärajäämisest teada märtsis ja seetõttu jõudis ta kogemata anda ka mõnele kodanikule valeinfot, justkui toimuks ka sel aastal tasuta üleandmine.
Hinnakirja alusel saab asbesti sisaldavat eterniiti siiski Mäepere jäätmejaama viia. Leitaru sõnul ongi Rapla Mäepere jäätmejaam maakonnas ainus jäätmejaam, kuhu asbesti sisaldavat eterniiti viia. Hiljuti küll taotles AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa muutmist, et asbesti sisaldavat ehitusmaterjali võetaks kehtiva hinnakirja alusel vastu ka Kohila jäätmejaamas.
Samuti on teada antud, et sel sügisel ei toimu ohtlike jäätmete kogumisringi, mis muidu on igal aastal olnud. Leitaru vastas põhjuse kohta, et kogumisringi ei toimu, kuna hetkel ei ole Kohila ja Rapla vallal kehtivat jäätmekava.
Rapla keskkonnaspetsialist Donald Lunev vastas küsimusele, kas Rapla vallas tuleb sügisel kogumisring, et ta on pigem arvamusel, et ei tule, kuid samas ei ole midagi kindlat teada. Uue jäätmekava vastuvõtmine on käsil ja hetkel üritab firma, kelle käes jäätmekava on, seda Keskkonnaametis kinnitada, kuid seni tulemusteta. Kui aga jäätmekava saab kinnitatud, siis jätkub ohtlike jäätmete kogumisringide toimumine tavapärasel moel ja seda rahastab jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskus.