Sisuturundus: Kehtna Kutsehariduskeskus – võimalus nii täiskasvanule kui ka noorele

0

Kehtna Kutsehariduskeskus / foto: Kehtna Kutsehariduskeskus.

Iseseisva elu alustamiseks tuleb ühel või teisel ajal selgeks õppida amet. Väärt võimalust pakub selleks kutseharidus, kus elukutset saavad omandada nii põhikooli lõpetanud noored kui ka juba töötavad või kodused täiskasvanud.

Lõpetanute edasised teed on näidanud, et kutsekooli järel ootab ees avar maailm: õpinguid saab jätkata kõrgkoolis ning avatud on ka uksed tööturul.

Põhikoolijärgne haridus: amet selgeks kolme aastaga

Õige pea ootab põhikooli lõpetajaid ees tähtis otsus: kuhu ja mida edasi. Kehtna KHK pakub võimalust kolme aastaga selgeks õppida amet, seda neljas valdkonnas: tehnika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, toitlustus ning ehitus. Õpingute lõpul omandatakse nii kesk- kui ka kutseharidus, mis annab võimaluse jätkata soovi korral haridusteed ülikoolis või astuda kohe tööturule.
Kutsehariduses hõlmab suure mahu õppetööst praktika. See tähendab, et tavapäraste ainetundide kõrval on hulgaliselt erialaseid tunde, kus omandatakse laborites oma erialasel tööl praktiseerides vajalikke teadmisi ning oskusi. Lisaks on ettevõtte praktika, mis tähendab töötamist firmades. Kes suudab end ettevõtte praktikal tõestada, võib suure tõenäosusega leida sealt ka edasiseks töökoha. Sarnast töökogemust saab omandada ka välismaal. Erasmus+ õpirändeprojekt katab kulud, õpiränduril endal tuleb kohapeal vaid enda oskusi tõestada.
Tehnikavaldkonna õpilased veedavad suure osa oma õppest garaažides. Kehtna KHK õpetab välja mootorsõidukitehnikuid, kus pärast esimest aastat spetsialiseerutakse kas liikurmasina-, sõiduauto- või bussi- ja veoautotehnikuks. Liikurmasinate all tuntakse traktoreid, metsatöömasinaid, ekskavaatoreid ning kaitseväe, politsei ja päästeteenistuse spetsiaaltehnikat jm. Valdkonnal on mitmeid häid koostööpartnereid, näiteks koostöö Eesti Kaitseväega, kus Kehtna KHK õpilased praktiseerivad ja töötavad juba praegu tehnikutena.
Arvutihuvilistele pakub IKT-valdkond haridust IT-süsteemide nooremspetsialistina ja noorem-tarkvaraarendajana. Valdkonnal on hulgaliselt koostööpartnereid, näiteks Telia Eesti AS, kaitse- ja justiitsministeerium, Eesti ülikoolid ja kutsekoolid.
Neile, kelle kirg on toidumaailm, soovitame toitlustusvaldkonda ning koka ja toitlustusteeninduse õpet. Meie õpilasi käib hindamas ja õpetamas kogu Eestis tuntud peakokk ja toitumisnõustaja Angelica Udeküll. Erakordset võimalust pakub õpperestoran Neljapäev, kus meie õpilased korraldavad temaatilisi restoranilõunaid ja -õhtuid.
Ehitusvaldkonda võtame vastu puurijaid, ehitusviimistlejaid ning kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitajaid.
Meie ruumides tehakse mitmeid nüüdisaegsete materjalide koolitusi ning meie õpilased on osalenud nii üleeuroopalistel kui ka ülemaailmsetel kutsevõistlustel.

Täiskavanud õppijate osakaal aina suureneb

Eri valdkonnast pärit täiskasvanud muutuvad haridusmaastikul aina julgemaks. Kehtna KHK-s on 58% õppijatest just täiskasvanud. Aina enam mõistetakse, et töö ja pere kõrvalt õppimine on võimalik, kui soov on olemas. Täiskasvanute õpe toimub sessioonidena, mis tähendab, et ühe kuu jooksul tuleb kohapeal käia maksimaalselt üks nädal, enamjaolt kolm päeva. Olenevalt erialast kestab õpe kuus kuud kuni kaks aastat.
Tehnikavaldkonnas õpetame täiskavanuid sarnaselt põhikoolijärgsete noortega mootorsõidukitehnikuks. Jätkuõppena mootorsõiduki elektri- ja elektroonikaseadmete tehnikuks. Lisaks koolitame välja kutselisi bussi-, liikurmasina- ja veoautojuhte, seda täiesti tasuta. Säärane võimalus avab ukse töötamiseks kutselise juhina. 5. taseme haridust (eeldab vastava valdkonna haridust või
pikaajalist töökogemust) pakume veoauto- ja bussi- ning liikurmasina ja sõiduautodiagnostikutele.
IKT-valdkonnast saavad täiskasvanud hariduse IT-süsteemide nooremspetsialistina, tarkvaraarendajana ning jätkuõppena süsteemiadministraatorina. 5. tasemes koolitatakse õpilasi välja arvutivõrkude turvamises.
Toitlustusvaldkonda ootame täiskasvanuid kelneri ja koka õppekavadele. 5. taseme õppesse aga toitlustuskorralduse alal ja vanemkelnerina.
Kes tunneb huvi ehituse vastu, leiab meilt betoonkonstruktsioonide ehituse, maalri, maamõõdutehniku, monteerija, plaatija õppekavasid ning 5. tasemel saab õppida puurmeistriks.
Kõikides eelmainitud valdkondades on täiskasvanutele mõeldud tasuta ja tasulised lühikursused. Neil tasub silma peal hoida meie kodulehel www.kehtna.edu.ee (täiendkoolitused).
Kuhu on jõudnud
meie lõpetanud?

Nagu juba mainitud, avab kutseharidus lõpetanule mitu ust. Kehtna Kutsehariduskeskusel on välja tuua rohkelt edulugusid kõikidest valdkondadest. Üks hea näide on meie tehnikavaldkonna äsja lõpetanu näol, kes on edasi liikunud erialase ülikoolihariduse poole ning samal ajal jätkab tööd ettevõttes Rotator Eesti.
Toitlustuse õpilased on jätkanud töötamist välismaal, nii Austraalias kui ka Taanis, kuid ka Eesti kõrgelt hinnatud restoranides nagu Umami Resto, restoran Wicca, Ööbiku Gastronoomiatalus, Leib Resto ja Aed.
IKT-valdkonna õpilased on samuti jätkanud sellistes tuntud ettevõtetes nagu Telia Eesti AS, Levikom Eesti OÜ, maanteeamet, RIA, Eesti Kaitsevägi, Tallinna Sadam jne. Samuti on nad jätkanud õpetajatena ning loonud oma ettevõtteid.
Ka ehituse erialal lõpetanud on loonud oma ettevõtteid ning jätkanud sellises ettevõttes nagu Mapri Ehitus OÜ.

Igaüks otsustab oma haridustee ise ning ükski valik ei ole vale. Suuresti sõltub edasine tee sellest, millised on eesmärgid ja sihid. Kehtna Kutsehariduskeskuse tunnuslause ütleb kutsehariduse kohta „Võimalusi loov haridus“. Just seda me Kehtnas ka pakume!

SISUTURUNDUS