Umbusaldusavaldus Urmas Kristalile kukkus läbi

0

Stina Andok / foto: Stina Andok.

Märjamaa volikogu 15. mai istungil arutati esimesena umbusalduse avaldamist volikogu esimehele Urmas Kristalile. Nii umbusalduse avaldajad kui Urmas Kristal on varasemalt oma seisukohad seoses umbusalduse avalduse esitamisega juba välja öelnud ning istungil olulisi lisandusi ei tehtud. Volikogu võttis küsimuse hääletusele. Kahekümne ühest volikogu liikmest viibis istungil kakskümmend, kellest pooled ehk kümme inimest toetas umbusalduse avaldamist. Sellega umbusalduse avaldamine aga läbi ei läinud, kuna vajalik oleks olnud üksteist poolthäält.

Kirjuta kommentaar

Kommentaar
Palun kirjuta siia oma nimi