Märjamaa volikogu ei toetanud Hobulaiu puhkebaasi võõrandamist

5

Stina Andok.

Volikogu ühe liikme ettepanek Märjamaa vallale kuuluv Hobulaiu puhkebaasi kompleks müüki panna volikogus toetust ei leidnud.
Märjamaa volikogu liige Ago Kirsipuu tegi ettepaneku müüa enampakkumisel Sauna ja Riksu kinnistud, millel asub Hobulaiu puhkebaas. Kirsipuu esitatud eelnõu seletuskirjas on öeldud, et puhkebaasi kompleks ei ole Märjamaa vallale vajalik ning sellise puhkebaasi pidamine ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne.
25. aprillil arutas seda teemat Märjamaa vallavalitsus oma istungil, mille tulemusel tehti ettepanek esitada volikogule baasi kasutegurid. 13. juunil toimunud majandus- ja eelarvekomisjoni istungil tõi volikogu liige Raivi Laaser asja arutades välja, et vallal on palju selliseid objekte, mis on tegelikult antud vallale üle pidamiseks, mitte müümiseks.
„Sellised on rahvamajad, koolimajad. See asutus on samasuguses staatuses. Me teame selle ajalugu, see on tulnud EPT-st kingitusena vallale,” põhjendas ta komisjonis. Komisjoniliikmetest kuus hääletas eelnõu vastu ning üks poolt.
Volikogu istungil ei leidnud eelnõu samuti toetust. Teemat isegi ei arutatud. Kõik tol hetkel veel istungil viibinud kolmteist volikogu liiget hääletas eelnõu vastu.

uuemad vanemad enim hinnatud
külamees
Külaline
külamees

Keegi ei ole rääkinud ühest laagrist. Neid üritusi on aastate jooksul suviti korraldatud kümnete kaupa pluss puhkajad omal käel. Igal juhul leiab Kabli kordades rohkem kasutust kui mõni terviserada või rattatee Raplas korvpallimuuseumist rääkimata.Kabli mõttetusest räägib vaid inimene kes ei ole seal kunagi käinud vihkab merd ja ujumist. 2

keegi
Külaline
keegi

Kabli ümbruses on mitmeid tasuta RMK puhkealasid – ka meri on sama ja rand. Telk kaasa ja puhake! 1 1

külamees
Külaline
külamees

Kiidan volikogu otsust.Erinevalt Rapla vallavolikogust kes arvab et unikaalne Kabli puhkebaas ei vääri nende tähelepanu ja suvised spordilaagrid ei ole valla rahva tervise huvides??? 5 1

e-kodanik
Külaline
e-kodanik

Kas tõesti ühe laagri pärast tasub tervet kompleksi üleval pidada? 1 2

Vinokur-Ossedin
Külaline
Vinokur-Ossedin

HA-HAA! Selle saab ju kasulikult ärastada! Kiiret pole,aeg annab arutada. 4 1