Kivi-Vigala paisu asemele rajatakse kalapääs

1

Maris Adoma / foto: Maris Adoma.

Paar kuud tagasi algasid Kivi-Vigalas Enge jõel asuva paisu juures suuremahulised tööd, sest paisu asemele rajatakse kalapääs.

Paisu asemele kalatrepi rajamise projekt võeti jutuks 2015. aasta detsembris, kui tolleaegne Vigala vallavanem Priit Kärsna kutsus kokku omavalitsuse, keskkonnaameti ja muinsuskaitseameti esindajad. Päevakorda tuli tehiskärestiku rajamine seoses Euroopa Liidu nõuetega kalade vaba liikumise osas.
“Kalade vaba liikumine on seal olnud takistatud juba umbkaudu 600 aastat, kui esimene pais ehitati. Lammutada polnud vana paisu võimalik, kuna siis satuks ohtu naabruses oleva kiriku püsimine (veetaseme alanemise tõttu),” rääkis praegune Märjamaa valla Vigala osavalla vanem Kärsna.
Projekti kogumaksumus on 158 690 eurot, millest 152 272 on saadud toetusena Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning ülejäänu on valla omaosalus. Projekti eesmärk on parandada kalade rändetingimusi.
“Hetkel käivad paisu juures üsna mahukad tööd. Veetase ülalpool tammi oluliselt madalamaks ei muutu. See oli nii valla kui ka muinsuskaitseameti tingimus ja seda just jõe kaldal asuvate hoonete püsivuse tagamiseks. Ka kirik jääb üsna jõe lähedale ja see on muinsuskaitse all. Pole küll teada, kas hooned on rajatud parvedele, aga tõenäoliselt on. Parved kannavad vaid juhul, kui nad on märjad, allpool veetaset. Kui nad kuivale jäävad, siis pääseb õhk ligi ja algab pehastumine. Keskkonnaameti poolt leiti kompromissi võimalus ja pakuti välja kalapääsu rajamine paisu asemele,” kirjeldas olukorda muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor Mikk Mutso.
Kalapääsu rajamiseks oli kavandatud olemasoleva paisu konstruktsioonid lammutada ja rajada maanteesillast ülesvoolu jõe voolusängi tehiskärestik, mille langus on 1,7% ja pikkus 54 meetrit. Kalapääs peaks valmima orienteerivalt augusti lõpuks.

uuemad vanemad enim hinnatud
Volli
Külaline
Volli

Paisjärvi on vaja kaladele, mitte neid renne. Väiksed jõed kuivavad juba mitu aasta järjest suvel tilgatumaks. 2 3