Näitus, mis heidab pilgu minevikku

0

Helerin Väronen / foto: Mari Kann.

Märjamaa raamatukogus on üleval näitus “Pilguheit läbi aja”, mis on ennekõike austusavaldus ja meenutus Haimre mõisa karjamõisa Annenhofi Tiitsu majast, kuid samas on näitusel esemeid ka teistest vanadest hoonetest, nii et laiemas plaanis on see austus kõigele vanale, mis on veel säilinud.

“Kuna seda ka muinsuskaitseameti hinnangul Märjamaa jaoks olulist hoonet kahjuks enam pole, jäi selle mälestusväärse maja asupaik Jaak Juske arhitektuuri- ja ajaloomatkal läbitud teekonnast välja, aga sai ära märgitud väikese näitusega, olles matkale sissejuhatuseks ja väikeseks täienduseks,“ ütles Maire Kõrver, üks neist, kes näituse raamatukogus välja pani. Eksponaate ette valmistada ja vitriini panna aitas ka Mari Kann, kes vallale Jaak Juske arhitektuuri- ja ajaloomatka korraldamiseks rahataotluse esitas.
Minevikule pilgu heitmiseks ei pea näitusel olema kallihinnalised ja uhked esemed, oma lood ja vahest isegi uhkemad, kui kallihinnalisel portselanil rääkida oleks, on igal nüüdseks meie jaoks igapäevaseks muutunud esemel. Neil on oma hing ja nad kannavad endas ajastu mälu.
Kui vald andis loa Tiitsu maja lammutada, ilmus mõne aja pärast Harjumaa ja ka teistes vanavaramüügikohtades välja esemeid, mille müügil kasutati märget, et need on Tiitsu majast. Kas siis olid või mitte, aga ju see oli reklaamiargumendina kõva sõna. Kõrver lisas, et hea seegi, kui vähemalt keegi taipab maas vedeleva prügiveo ootel prahi hulgast selliseid asju üles korjata ja säilitada. Nii on Tiitsu maja lammutusprahist näitusele jõudnud päästetud rohupudelid ja näha on ka suur trükipilt, mis on samuti olnud prügikonteineri kraam.
Näitusekülastaja saab lugeda ka muinsuskaitseameti saadetud kirja koopiat muinsuskaitse hinnanguga, et ekspertiisi järgi on Tiitsu maja küllaltki heas seisukorras ja väärib kohalikus kontekstis olulise hoonena säilitamist. Esemete vahel on fotosid endisest Annenhofi karjamõisast, Tiitsu majast. Paaril pildil on Tiitsu majas olnud erakooli kunagises klassitoas koolimees ja kirjanik Harri Jõgisalu, kes oli üks neist paljudest, kes osalesid kord hoone lammutamise vastasel piketil.
Kõik väljapandu ei pärine Tiitsu majast, kuid illustreerib laias laastus sama ajajärku, mida see majagi on läbi elanud, eriti vanaaegse kooli teemat. Oli ju Tiitsu majas kunagi erakool. Näitusel on materjale, mis on seotud Eesti kultuuriloos kaalukate nimedega, neist Uku Masing on pärit Raikkülast ja Matthias Johann Eisen Vigalast.
„Paar nädalat enne igavikku lahkumist võttis tänavanurgal nööbist kinni Märjamaa auväärt emakeeleõpetaja ja koolijuht Leonhard Vaide, mu kunagine emakeeleõpetaja ja olümpiaaditööde juhendaja. Ta pani mulle kui ajakirjanikule südamele, et meedias tuleks sagedamini viidata: olgu need tublid inimesed, kes maju ehitavad-remondivad, sama tublid-targad taipama, et ka vana tasub säilitada. Et Märjamaa vanade majade pööningutel ja panipaikades, mille sisu ehitustööde tõttu valimatult hävitatakse, võib olla põnevat vanavara ja vanaaegset kirjasõna, mida tasub säilitada,“ rääkis Maire Kõrver.
Märjamaa raamatukogus oleval näituselgi on üht-teist sellelaadset ning esemeid ja kirjavara, koolivihikuid Märjamaaga seotud inimestelt mitmest erakogust.