Avalik pöördumine Rapla vallavanema ja volikogu esimehe poole

13

Soovime väljendada oma nördimust seitsme küla eelnõu menetlusega seotud Mahtra küla koosolekul toimunu pärast. Rapla vallaga sundliidetud endise Juuru valla seitse küla esitasid ühiselt eelnõu algatamaks nende külade Kohila vallaga liitmise protsessi. Rapla vallavolikogu eelarvekomisjoni algatusel, kellele eelnõu seletuskiri jäi arusaamatuks, korraldatakse Mahtra, Jaluse, Järlepa, Sadala, Kalda, Lõiuse ja Pirgu küla elanikega kohtumised.
Reedel, 7. septembril Mahtra seltsimajas toimunud koosolekule lubati inimesi nimekirja alusel, teiste külade elanikud aeti minema. Mahtra elanikud avaldasid kutse ka teiste külade elanikele kättesaadavas sotsiaalmeedia grupis, kutsudes neid koosolekule kuulama. Kuna eelnõu esitati ühiselt, on loomulik, et infot vahetatakse.
On mõistetav, et Mahtra koosolekul sooviti kuulata ära Mahtra küla elanike arvamus ning saada ülevaade selle küla inimeste soovidest ja muredest. Viisakas, täiskasvanulik ja avatud suhtlemist toetav oleks olnud külalistega kokku leppida, et nad osaleks vaatlejatena ning sõna saavad Mahtra küla elanikud. Selle asemel valiti inimesi alandav, salatsev ning heades kavatsustes tõsiseid kahtlusi tekitav käitumisviis.
Reedel toimunu tekitab küsimusi, mis ajastus me elame? Toimunu ei näita Rapla vallavanema ja volikogu esimehe heasoovlikku kavatsust, vaid tekitab küsimusi külade nn ühekaupa ülekuulamise tegelike tagamaade kohta. See ei ole suhtlemine elanikega, see on elanike kohtlemine võimupositsioonilt. Järjekordne näide Rapla valla arrogantsest suhtumisest, mis sobitub hästi volikogu esimehe stiilinäitega vastuskirjas eelnõu esitajale „Palun vastuskiri edastada „initsiatiivgrupi“ liikmetele“ (kirjapilt muutmata).
Elanike mõjutamine stiilis, et teie küladesse on vald nii palju investeerinud ja panustanud, tekitab küsimuse – kes see vald on? Kas pole see raha, mida valla eri piirkondadesse investeeritakse, mitte selle valla elanike, maksumaksjate raha? See ei ole vallavanema, ega volikogu esimehe, ega isegi mitte volikogu liikme isiklik raha, see on kõigi vallaelanike maksuraha. Kui endine vallavanem on rõhutanud, et valda arendati ühtlaselt, andes võimekust eri piirkondadesse, siis ongi seda raha jagatud ühtlaselt ning ei saa öelda, et mingi piirkond on saanud enam, kui ta on oma maksurahaga eelarvesse panustanud.
Nende külade MTÜ-d on väga tublisti ära kasutanud võimalusi, mida on pakkunud Euroopa Liidu fondid – Järlepas võib suurematest projektidest esile tõsta uue paadisilla rajamist ja järve rannaala korrastamist, laululava ehitust ja sellel korraldatud üritusi, laste mänguväljakut, HAKUKEse sisustamist (jõusaal, seltsiruumid, pesuruumid, saali inventar) ning haldamist, mis on alates 2011. aastast olnud MTÜ Järlepa Kodukultuuri Selts ülesanne; Pirgu küla on rajanud, haldab ning arendab suurepärast terviseradade kompleksi; Mahtra Haridusselts haldab ning arendab Mahtra seltsimaja ja kultuurielu. On alatu kõnelda neist küladest kui saajatest – need külad on väga palju ja aktiivselt panustanud iga päev oma elukeskkonna arendamisse ja hoidmisse. Need on tegusad, tugeva ja oma kodukoha üle uhkust tundva kogukonnaga külad.
Meie seisukoht on, et demokraatlikus riigis ei toimu valla elanikega kohtumised salastatult suletud uste taga, mistõttu nõuame, et kõik järgnevad kohtumised eelnõu esitanud küladega on avatud kõigile, kes soovivad nendel osaleda. Rapla valla kavatsused ei saa olla ainult sõnades ausad, vaid ka tegudes.

Eelnõu ning pöördumise koostajad:
Ain Roosimägi, Mahtra külavanem
Olga Lobjak, Mahtra küla
Vladimir Tolmats, Järlepa külavanem
Liia Hallapuu, Sadala küla
Külliki Malken, Jaluse küla
Nele Aus, Lõiuse küla
Urmas Tammemäe, Pirgu külavanem
Kuuno Ahlberg, Pirgu küla
Meeri Ehandi, Järlepa küla

13 Kommentaarid

 1. Olgu õeldud et see avaldus ühineda Kohilaga esindab vaid osade inimeste seisukohti. Nt ei ole keegi minuga kontakteerunud, et uurida minu ja minu pereliikmete meelsust. Mina ei soovi kohilaga ühineda. Olen Pirgu küla elanik. Nii et enne mistahes muudatusi tuleks teha korralik rahvaküsitlus. Sellist muutust saab teha, kui nõus on enamus.

  15
  7
  • Selle korraliku rahvaküsitluse on juba Juuru vallavalitsus koos volikoguga ära teinud!!! See tehti ära juba siis, kui see kahepalgeline lödipüks oli Juuru vallavanem. Mitu korda need inimesed peavad neid allkirju andmas käima?? Need inimesed võtsid juba tookord seda rahvaküsitlust väga tõsiselt. Ja häältetulemuste põhjal seda asja edasi aetaksegi.

   14
   7
   • Äkki keegi kohalikest kommenteerib, mis see Kohilaga ühinemine annab? Mul on ausalt täiesti ükskõik, kas teie külad on Raplaga, Kohilaga või Jumala endaga liidus, lihtsalt, millest see kära on põhjustatud? Ajakirjandus ega muu meedium ei ava tagamaid.

    Täiesti nõus, et kohalikud veteranpoliitikud on ajale jalgu jäänud ja täitevkomitee-aegsete maneeridega. Paraku uut järelkasvu peale ei tule ja kui tulebki, siis kes see nende vanade vaaladega üksi viitsib maadelda.

    8
    3
    • Lühidalt, kui kasutada igapäevaselt Kohila valla teenuseid, miks peaks maksud laekuma Rapla valda, mille teenuseid elanikud kasutavad minimaalselt ning ühtlasi jäädes ilma Kohila valla elanikele mõeldud hüvedest ja teenustest?

     Tuletaks meelde, et nende külade (tegelikult oli endises Juuru vallas selliseid külasid veel) soov oli juba enne valdade ühinemist Kohila. Paraku SUNDliideti Juuru vald Rapla vallaga. Toona hääletas rahvas Kohila poolt. Toona ka LUBATI, et peale sundliitmist on võimalik ikkagi Kohila vallaga liituda. Pole probleemi! Mis on nüüd siis Rapla Vallavalitsuse probleemiks (vastus ilmselge)?

     9
     10
     • mõistan: kui minu tööandja asub Kohilas, laps käib Kohila koolis ja ostleme seal, siis peab kogu küla minuga kaasa kolima?

      8
      7
     • Ilmselge on see, et toona sooviti, et vald liituks tervikuna. Praegused liitujad loodavad lihtsalt endale soodsamaid “teenuseid” saada. Eks neid ole ka lubatud. Saamine, nagu tavaliselt, on iseasi.

      5
      4
     • Vastuseseks “nii on-ile” : rahvaküsitluse tulemusega olete kursis? Ei ole ju mõne külaelaniku sooviga tegu, vaid enamuse omaga. Kui ei mõista, siis ei mõista.

 2. Käivad sahinad, et asi plaanitakse lihtsalt maha vaikida, vesteldakse jõupositsioonilt inimestega, pakutakse igasuguseid teenuseid, paremaid teeolusid, bussipeatusi jne. Milleks ja mis eesmärgil seda tehakse?, kui eesmärgiks oleks inimeste arvamuse teadasaamine tuleks ju korraldada rahvahääletus—siis juba kolmas, seda aga millegipärast teha ei soovita.

  13
  8
 3. Mis see Kohila on mingi Dubai või? Samasugune agul nagu Rapla. Ühe vaese teise vastu vahetamine ei tee rikkaks. Kus on mõte?

  14
  12
 4. Lihtsalt uskumatu! Samas ehe näide, mis võib olla põhjuseks, miks üldse antud koosolekut (Kohilaga liitumise teemat) tuleb kokku kutsuda. Ilmselt on vaja lihtsalt linnuke kirja saada, venitada ja siis otsustada. Hästi ei usu, et otsus sünnib koosolekul kuuldud info põhjal. Rsk, kas ma ise tahan sellises vallavalitsejate valitsetud vallas elada?!

  27
  8

Kirjuta kommentaar

Kommentaar
Palun kirjuta siia oma nimi