Politsei komisjoni kahtlustusi ei kinnitanud

0

Stina Andok.

29. augusti lehes kirjutasime artiklis „Komisjon kahtlustab seaduse rikkumist teede remonttööde teostamisel ja dokumenteerimisel”, et Märjamaa volikogu arutas 21. augusti istungil üht päevakorrapunkti kinniselt. Selle tulemusena avaldati, et volikogu esimehele anti ülesanne esitada politsei- ja piirivalveametile avaldus võimaliku seaduse rikkumise kohta riigihanke raames remonttööde teostamisel ja dokumenteerimisel.
Vallavolikogu esimees Urmas Kristal kinnitas toona, et kavatseb ettenähtud ajaks ehk 31. augustiks avalduse esitada.
Tänaseks on selgunud politsei- ja piirivalveameti seisukoht. Märjamaa vallavanem Villu Karu vahendas, et vastus saabus juba 4. septembril ning selles teatati, et politsei- ja piirivalveamet on otsustanud kriminaalmenetlust mitte algatada. Selgitused on põhjalikud, kuid lühidalt öeldes ei tuvastatud kuriteotunnuste olemasolu.
Oma vastuses viitab politsei- ja piirivalveamet, et kuivõrd on avalduses mainitud hankelepingulisi rikkumisi, on Märjamaa vallavalitsusel võimalus pöörduda tsiviilkohtusse, kui vallale on tekitatud kahju.
Karu kommenteeris, et selleks tuleks kõigepealt kindlaks teha, et kahju on tekitatud, ning lisas, et vallavalitsus ei ole tsiviilkohtusse pöördumist arutanud.