SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid otsib uut tegevjuhti

0
hageri muuseum

Helerin Väronen.

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid nõukogu on välja kuulutanud konkursi juhatuse liikme (tegevjuhi ülesannetes) ametikoha täitmiseks.

Konkurss kuulutati välja, kuna juhatuse liige valitakse ametisse viieks aastaks ja praeguse tegevjuhi Jaanus Plaadi leping lõpeb 23. oktoobril. Konkurss tegevjuhi kohale lõpeb 15. septembril.
Juhatuse liige Aili Normak sõnas, et Phd Jaanus Plaat on oma tegevjuhi ülesandeid täitnud hästi ja teda oodatakse kindlasti järgmiseks perioodiks tagasi kandideerima. Normak lisas, et viie aasta jooksul tegevjuhi ülesandeid täites on Jaanus Plaat korraldanud muuseumi tegevust vastavalt põhikirjas määratletud eesmärgile, milleks on Juuru ja Hageri kihelkonna ajaloo, arhitektuuri-, kultuuri- ja looduspärandi uurimine, kogumine ja tutvustamine ning seeläbi Rapla maakonna ja Eesti ajaloo vahendamine, keskendudes eelkõige kohalikele eripäradele. Plaat vastas kandideerimise kohta, et ta kavatseb kindlasti uuesti tegevjuhi kohale kandideerida.
Pärast haldusreformi tekkis küsimus, kas ja kuidas SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid edasi tegutseb, kui ühte asutajaliiget samal kujul enam ei eksisteeri. Plaadi sõnul on tegemist pika protsessiga, kuid see leiab hiljemalt järgmiseks aastaks lahenduse ja seda hirmu, et sihtasutus ära kaob, küll ei ole.
Juhatuse liikme ülesanne on peale sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide elluviimise ja strateegilise juhtimise planeerida sihtasutuse majandustegevust. Nõukogu soov ongi muutunud oludes, kus Juuru valla asemel on Rapla vald, kuulata ära tegevjuhi visioon sihtasutuse järgnevate aastate arengusuundadest. Tegevjuhi ülesandeks saab ka sisulise koostöö kujundamine Rapla vallaga.
Vaatamata sellele, et muuseumi kollektiiv on vaid neljaliikmeline, on sihtasutuse tegevus olnud Normaku sõnul seniajani sisutihe ja mitmekülgne. Peavarahoidja Rait Talvoja on andnud endast parima muuseumikogu hoidmisel, korrastamisel ja tutvustamisel. Praegu on käsil ka projekt muuseumikogude digitaliseerimiseks ja avalikkusele internetis kättesaadavaks tegemiseks.
Üheks lähiaja tähtsamaks probleemiks, mis ootab lahendust, on ruumipuudus muuseumi peahoones. Muuseumikogusse kuulub 35 749 museaali ja nende paigutamiseks on tulnud kasutada erinevaid (rendi)pindu Juuru alevikus ja Mahtras. Normaku sõnul on sihtasutuse juhatus teinud koostööettepaneku Rapla vallavalitsusele teemakohase ekspositsiooni loomiseks ja osa muuseumikogu paigutamiseks ajaloolisesse Juuru vallamajja. Läbirääkimisi sel teemal on plaanis alustada lähiajal.
Uue tegevjuhi kohustuste hulka kuulub ka Mahtra talurahvamuuseumi kõige tähtsama “eksponaadi”, ajaloolise Atla-Eeru kõrtsihoone seisundi hoidmine ja parendamiseks vahendite leidmine.
Kuigi mahukate haridusprogrammide korraldamine on enamasti olnud muuseumipedagoogi Maire Põderi ja klienditeenindaja Liivi Kebja õlul, on sageli neile abiks olnud nii tegevjuht kui ka peavarahoidja. Peale püsiekspositsiooni korraldab muuseum näitusi ja ka nende kureerimine käib tegevjuhi tööülesannete hulka. Näiteks aitas Jaanus Plaat kureerida näitusi “Mahtra tegijad”, „Kolme kihelkonna vennad ja õed: vennastekoguduse usuliikumine Hageri, Juuru ja Rapla kihelkonnas“ ja “Mahtra sõda kunstis”.
Muuseum ise on küll väike, kuid tema teadustööd on olnud märkimisväärsed. Viimaste väljaannete, Ants Kruusimägi “Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu” ja “Vennastekoguduse usuliikumine Juuru, Hageri ja Rapla kihelkonas 18.-21. sajandil” juures on suurt tööd teinud ka tegevjuht Jaanus Plaat. Samuti on ta koos Rait Talvojaga kirjutanud teadusartikleid ja pidanud ettekandeid.
Nii oodataksegi ka uuelt tegevjuhi kohuseid täitvalt juhatuse liikmelt muuseumivaldkonna tundmist, kõrgharidust muuseumitööks sobival erialal (ajalugu, arheoloogia, etnograafia, etnoloogia, kultuuriantropoloogia), juhtimiskogemust ja seadusandluse tundmist.

Kirjuta kommentaar

Kommentaar
Palun kirjuta siia oma nimi