Märjamaa vallavolikogu avaldas vallavanem Villu Karule umbusaldust

Mari Tammar

3
Villu Karu lahkus volikogu istungilt pärast hääletust. Uue vallavanemana kõneles volikogu ees Merlin Suurna. Fotod: Siim Solman.

18. detsembril toimus Märjamaa vallavolikogu istung, kus esimeseks päevakorrapunktiks oli vallavanema Villu Karu umbusaldamine. 11 poolthäälega otsustati Villu Karule umbusaldust avaldada. Ametikohused peab Villu Karu andma üle hiljemalt 21. detsembriks. Uueks vallavanemaks valiti 11 poolthäälega Merlin Suurna.

Umbusalduse avaldust istungil uuesti ette ei loetud ja konkreetseid põhjuseid, miks vallavanemat umbusaldatakse ei esitatud. “Umbusaldamise põhjused pole seotud minu ebapiisava töö või suhtlemisoskustega. Umbusaldushäälestus on suunatud minu kui isiku vastu,” ütles Villu Karu enda kaitsekõnes. Koosolekul ekraanile kuvatud umusaldusavaldusest võis lugeda, et KOV volikogu valimiste järgselt moodustatud koalitsioon on lagunenud ja töö ühtse meeskonnana lõppenud ning kuna koostöö puudub, pole võimalik valla elu normaalne juhtimine.
Märjamaa Rahvamaja saali oli kogunenud hulgaliselt inimesi, kellest enamik olid tulnud poolehoidu avaldama Villu Karule. Nende seas oli nii vallavolikogu kui ka allasutuste töötajaid, kollektiivijuhte, ka valla kodanikke. Enne umbusaldamist loeti ette ka valla kodanike pöördumine Villu Karu toetuseks, kuhu oli alla kirjutanud 91 inimest, aga alla kirjutanuid oleks olnud rohkem, kui see oleks olnud avalik. Samuti peeti emotsionaalseid kõnesid nii ühe kui teise leeri esindajate poolt. Enda kaitseks sai kõneleda ka Villu Karu, kes ütles, et on lõpuni püüdnud eri osapooli lepitada ja kompromisse pakuda. “Paraku pole see võimalik kui teine osapool suhtleb ultimatiivselt,” nentis Karu.

Pikemalt 21. detsembri Raplamaa Sõnumites.

uuemad vanemad enim hinnatud
Wollengerch
Külaline
Wollengerch

Liiga pikalt ei tohi võimu anda. Karu läks kõiges liiale. Viimasel koosolekul sõimas ropult läbi kogu kaaskonna ja tubli Märjamaa rahva. Mats oli ja selleks ka jäi.

Anne
Külaline
Anne

Polnud sel Karul viga midagi, põhjused muus

Oli ammu aeg
Külaline
Oli ammu aeg

See Karu pidi kord kuuli saama. Muidugi irratsionaalselt. Kui kaua võib üks mesimumm valla kulul rikastuda? Ei aidanud kohalikust palgast. Munserdas koolimajast palju juurde. Oma allasutusest! Täna, kus iga lats oskab ise arvutit torkida. Korruptsioon!