Raplamaa ettevõtjad õppisid uusi turundustrende

Mari Tammar

0
Programmi teine päev, esimene kohtumine Timo Porvaliga Kohila raamatukogus. Foto: Reelika Vaabel.

Septembrist detsembrini kestis Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse eestvedamisel Raplamaa ettevõtjatele suunatud turunduse arenguprogramm. Kuna huvilisi oli palju ja teema oluline, alustatakse jaanuaris uue koolitustsükliga.


“Turunduse arenguprogrammis osales kokku 20 ettevõtjat või ettevõtte müügiinimest,” rääkis projektijuht Reelika Vaabel. Programmis oli neli praktilist koolituspäeva ja üks praktikum, mille jooksul vaadati üle konkreetsed tegevused, mida kursusel osalenud saavad oma ettevõtte paremaks turundamiseks teha. Tutvuti turunduse põhialustega, internetiturunduse spetsiifika ja trendidega ning sellega, milline on hästi töötav veebileht. Koolitajad olid Andres Kuusik, Timo Porval, Sven Nuum ja Teet Torim.
“Programmi esimene koolitus oli turundusest ja reklaamist üldisemalt ning hea sissejuhatus järgnevatele päevadele. Sain praktilisi mõtteid ja nõuandeid selle kohta, kuidas kujundada oma toote pakendeid. Kolm järgnevat päeva keskendusime kodulehe sisu loomisele. Saime palju praktilisi teadmisi, mida kodulehte luues silmas pidada ning milliseid vigu vältida. Õnneks sattusin programmi enne, kui olin hakanud oma kodulehe loomisega tegelema. Tänu kursusel omandatud teadmistele hoidsin kindlasti palju aega ja raha kokku, mis valesti tehtud kodulehe parandamisele muidu kulunud oleks.
Programmi viimane osa, sotsiaalmeedia turundus, sidus kõik eelnevalt õpitu omavahel kenasti kokku. Sain teadmise, et tänasel päeval on koduleht ning sotsiaalmeedia omavahel väga tihedalt seotud ning üks ei saa toimida ilma teiseta,” rääkis programmis osalenud Carmen Ennulo, kes veab põnevat mööbli- ning õppe- ja mänguvahendite ettevõtet Kapi Kass OÜ.

Turundamine vajab järjepidevust ja uuendusmeelsust

Üks põhjuseid, miks RAEK-i eestvedamisel programm sündis, on see, et internetis tarbimine üha kasvab ning see nõuab ka ettevõtjatelt uusi teadmisi-oskusi, kuidas oma tooteid ja teenuseid interneti vahendusel nähtavaks teha. Inspiratsiooni selle programmi loomiseks sai RAEK Saaremaa Arenduskeskuselt, kes analoogse programmiga oli juba varem alustanud.
“Arvan, et turundamise osa müügiprotsessis võib teinekord jääda kesiseks, sest olgem ausad, enne müüki ja turundust on ettevõttel vähemalt 25 asja, mis tuleb ära teha, aga müügini jõudmiseks on vaja teha süsteemset turundust. Lisaks on turundusvaldkonna areng nii kiire, et me ei suuda uusi võimalusi teada saada, veel vähem praktikas rakendada. USA-s näiteks hakati süsteemset Facebooki turundust tegema alles 2014. See pole palju aega tagasi, aga selle ajaga on palju muutunud. Oluliselt on arenenud blogide ja vlogide maailm, jõuliselt on esile tulnud Instagram,” rääkis Vaabel teema keerukusest.
“Seoses turundusega on minu ettevõtte kõige suurem väljakutse kindlasti aja leidmine. Luua tuleb sisu, mis pakuks väärtust ning kõnetaks minu sihtgruppi, see nõuab aga igapäevast suurt tööd ning pühendumist. Väikeettevõtjana peab kõigega ise tegelema ning tihtilugu on töötunde vaja näpistada ka öö arvelt,” rääkis Carmen Ennola.
“Meie ettevõtte puhul on suurim väljakutse turundusstrateegia loomine nullist ning selle strateegia edasine plaanidesse paigutamine,” rääkis programmis osalenud Gerli Jõras ettevõttest Ketecor OÜ. Jõras tõi programmist esile Timo Porvali loengu, kus Porval tutvustas konkreetseid tööriistu, mille abil blogipostitustele ja artiklitele huvitavaid ideid genereerida. “Samuti tõi ta välja kavalaid näiteid ja mudeleid artikli pealkirjade jaoks, köitmaks ka kõige laisemat lugejat. Timo näited olid reaalsest elust konkreetsete inimestega ja kergesti meie valdkonnas rakendatavad,” rääkis Jõras oma muljetest.
Madis Haasma ettevõttest Erek OÜ tõi välja tõsiasja, et sageli puudub ettevõttel ülevaade, kui palju turundusse tehtud kulutused end tagasi teenivad. “Tänu sellele koolitusele sain selgeks, et seda kõike on võimalik mõõta ning sellist reklaami tulekski just teha, kus saab selgelt ja lihtsalt tulemusi mõõta,” rääkis Haasma ja lisas, et peamine ja kõige tähtsam teadmine, mida ta koolituselt sai, on see, kui tähtis on korralik ja töötav koduleht.
Palusin programmis osalenutel sõnastada ka lühike hea turunduse valem. “Tee oma kodulehest müügimees!” ütles Madis Haasma. “Hea turundamise võti on oma sihtgrupi mõistmises,” nentis Carmen Ennulo. “Hea turundamise valem muutub nii ajas kui ka ruumis – mis eile oli parim, ei pruugi täna enam soovitud tulemust anda. Olulisim oskus on tajuda muutusi ühiskonnas ning nende muutustega kaasas käia,” ütles Gerli Jõras.
Kuna paljudele programmis osaleda soovijatele pidi RAEK ruumipuudusel ära ütlema, alustatakse jaanuaris programmiga uuesti. “Juba 16. jaanuaril alustab teine turunduse arenguprogramm Raplamaa ettevõtjatele, kuhu saab kandideerida alates detsembri teisest poolest. Programm kestab jaanuarist aprilli alguseni,” ütles projektijuht Reelika Vaabel.