Raplas tõuseb vee hind 46 protsenti (uudis täiendatud 6. dets)

Siim Jõgis

4
Illustreeriv foto: Siim Solman.

Alates 1. jaanuarist 2019 tõuseb Rapla Vesi AS teeninduspiirkonnas vee- ja kanalisatsioonihind. Suurema tõusu teeb läbi vee hind, mis kerkib võrreldes varasemaga ümmarguselt 46 protsenti. Kanalisatsiooni hind kerkib samas neli protsenti. Tasub märkida, et protsendiarvutuste juures on arvestatud hinda koos käibemaksuga.

Praegu kehtiva hinnakirja alusel maksab üks kuupmeeter vett 91 eurosenti. Rapla Vesi AS poolt avaldatud uue hinnakirja alusel hakkab see maksma 1,33 eurot kuupmeetri kohta. Kanalisatsiooni puhul kehtib praegu hind 1,37 eurot kuupmeetri kohta ning alates 1. jaanuarist on see 1,43 eurot kuupmeetri kohta. AS Rapla Vesi teeninduspiirkonda kuuluvad Rapla linn, Alu alevik, Kuusiku alevik, Hagudi alevik, Kodila küla, Iira küla, Uusküla küla ja Valtu küla. Sealjuures palub Rapla Vesi AS oma klientidel teatada aasta lõpu seisuga veearvestite näidud hiljemalt 10. jaanuariks 2019. aastal. Hiljem veearvesti näitusid teatades esitatakse arve uute hindadega.

Rapla Vesi AS-i juhataja Tarmo Ärmpalu selgitas, et veeteenuse hinna kooskõlastab oma otsusega Konkurentsiamet ning vee-ettevõte on kohustatud selle kehtestama. Raplamaa Sõnumite päringu peale saatis Tarmo Ärmpalu hinnatõusu kohta järgnevad põhjendused:

Rapla Vesi AS teeninduspiirkonna veeteenuse hinna tõus on põhjustatud järgmistest asjaoludest:

1. 2016. aastal kasutusele võetud 240 meetri sügavuste puurkaevudest põhjavee ammutamise elektrikulu tõus. Samuti on viimasel aastal olnud võrreldes varasemate perioodidega kõrge elektritootmise börsihind, mida arvestades koos elektrienergia mahu kasvuga, annab märkimisväärse osa veeteenuse hinna tõusust.

2. Torustike desinfitseerimiseks ja veekvaliteedi korrashoidmiseks veetöötlusprotsessis lisatav oksüdant. Oksüdandi lisamisega alustati 2017. aastal ning antud kulu on uude veeteenuse hinda arvestatud.

3. 2017. aastal viidi Raplas (Mahlamäe, Lepiku, Koidu ja Kastani tänavatel) läbi vastavalt kehtivale Rapla valla ÜVK arendamise kavale investeeringuprojekt, mille raames rajati ja/või rekonstrueeriti 3 km veetorustiku ja 3 km kanalisatsioonitorustiku. Projekti elluviimist finantseeriti laenuga, amortisatsiooni ja lubatud tulukuse lülitamine hinda on vajalik laenukohustuste täitmiseks.

4. Täiesti vähetähtsaks ei saa lugeda ka üldist hindade kasvu viimastel aastatel, mis puudutab pea kõiki kuluartikleid.

5. Tariifide tõus on vee hinna poole kaldu seetõttu, et kaudsed kulud (kontor, masinapark jm kulud, mida ei saa konkreetselt vee- või kanalisatsiooniteenuse peale jagada) jagatakse vastavalt otsekulude proportsioonile, kuna vee otsekulud on märkimisväärselt kasvanud (rohkem elektrit, oksüdant), siis suurem osa kaudsetest kuludest võrreldes varasema hinna perioodiga langeb veeteenuse hinnale.

Raplamaa Sõnumite paberversioonis ilmunud info, et vee hinna tõus on 30 protsenti, osutus ekslikuks. Õige hinnatõusu protsent on 46. Vabandame!

uuemad vanemad enim hinnatud
Ka pudelivee ostja
Külaline
Ka pudelivee ostja

Vee hinda peaks alla laskma miks maksame kõrget hinda selle solgi eest.

Raplakas
Külaline
Raplakas

Ostamw poest pudelivett vesi ei kõlba juua haiseb.

Mees
Külaline
Mees

Idioodikari,vesi haise,juua ei kõlba ja nüüd vaja hinda tõsta!!

iwykas
Külaline
iwykas

nu jah,vesi juua ei kõlba ja et veel raha saamata ei jääks(tarbimine ju väiksem),siis tõstavad hinda.