Kehtna Elamu OÜ endise juhi kohtuasi jätkus kohtuvaidlustega

0
Illustreeriv foto: pexels.com

Siim Jõgis

Neljapäeval, 28. veebruaril jätkus kohtuprotsess Kehtna Elamu OÜ endise juhi Aivo Tuurma üle. Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab teda Kehtna Elamu OÜ vara omastamises.

Protsess Tuurma üle sai alguse juba 2018. aasta oktoobri lõpus. Veebruari viimasel päeval jõuti kohtuvaidlusteni. Istungid toimuvad Pärnu maakohtu Rapla kohtumajas ning protsessi juhatab kohtunik Endla Ülviste. Süüdistuse kohaselt sõlmis Aivo Tuurma Kehtna Elamu OÜ juhatuse liikmena lepinguid iseendaga ning omastas aastatel 2011-2014 asutuse eelarvevahendeid. Süüdistuse sisu on selles, et Tuurma sõlmis ametiisikuna iseendaga lepingu oma isikliku auto kasutamiseks ettevõtte heaks. Eeluurimisega tuvastati tekitatud kahjusumma ligikaudu 26 000 eurot, suurem osa sellest rahast kulus liisingumaksete tasumiseks ning auto remondi- ja hoolduskuludeks.
Aivo Tuurma ei ole end süüdi tunnistanud ja leiab, et ta ei ole teinud midagi valesti. Seda positsiooni kaitseb ka tema advokaat. Prokurör Küllike Kask rääkis oma kohtukõnes, et tulenevalt seadusest ei olnud Tuurmal õigust iseendaga selliseid lepinguid sõlmida ning seetõttu on need lepingud algusest peale olnud tühised. Prokurör nõudis kohtualusele ühe aasta pikkust vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.
Tuurma kaitsja alustas oma kohtukõnet väitega, et süüdistus on küüniline, alusetu ja pahatahtlik. “Ma ei nõustu, et Aivo Tuurma oleks üldse mingit kuritegu toime pannud,” ütles ta kohtule ning lisas, et kriminaalmenetlus tuleb lõpetada. Ta selgitas, et kuna Aivo Tuurma ei ole ametiisik, ei kohaldu temale korruptsioonivastase seaduse sätted. Kohtunik teeb otsuse teatavaks kolmapäeval, 3. aprillil. Kehtna Elamu OÜ sajaprotsendiline omanik on Kehtna vallavalitsus.