Peatoimetajad nõuavad postiseaduse täitmist

1

Eesti Meediaettevõtete Liit

Tallinn, 29. mai 2019. Eesti Meediaettevõtete Liitu kuuluvate väljaannete peatoimetajad pöörduvad Eesti Vabariigi valitsuse poole palvega tagada postiseaduses sätestatud universaalse postiteenuse täitmine, konkreetselt perioodika kojukanne seaduses ettenähtud päevadel ja vastavalt kvaliteedistandardile.

Praegu on Eestis tekkinud olukord, kus mitmes piirkonnas (näiteks Raplamaal ja Jõelähtme vallas Harjumaal) ei jõua post tellijateni mitme päeva jooksul, mistõttu on lugejad hakanud ajalehtede tellimustest loobuma.

„Anname endale aru Omniva majandusprobleemidest, kuid eelmisel aastal suurendas riik maakojukande dotatsiooni poole miljoni euro võrra ning nüüd on dotatsiooni suuruseks 1,8 miljonit eurot aastas,“ märgivad peatoimetajad täna peatoimetajate päeval vastu võetud avalduses. „Oleme asunud Omnivaga läbirääkimistesse selgitamaks, kas see summa on piisav. Loodame, et selles küsimuses jätkub ka kolmepoolne dialoog (riik, Omniva, väljaanded). Olenemata tulemustest, peaks vahepeal olema tagatud teenuse jätkumine vastavalt seadusele.“

Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Meediaettevõtete Liidu peatoimetajad

uuemad vanemad enim hinnatud
külamees
Külaline
külamees

Mis siin ikka pikalt arutada – kõiki lehed koos Omnivaga erastada ühte punti ja Linnamäele maha parseldada! Saavad kõik korraks õnnelikuks.