Alates 1. augustist lisanduvad soodustused puudega ja piiratud töövõimega isikutele

3
Foto: Siim Solman

Alates 01.augustist 2019 hakkab kehtima Maanteeameti peadirektori käskkiri, millega kehtestatakse 0- eurone piletihind Harjumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa avalikel maakonna- ja kaugbussiliinidel, kõikidele keskmise ja raske puudega isikutele,  puuduva töövõimega isikutele, osalise töövõimega isikutele (töövõimetuspensionäridele) ja sügava puudega isiku saatjatele.

Tasuta sõiduõigust (0-eurone pilet) saab puudega isik tõendada kolmel erineval viisil – pensionitunnistusega, puudega isiku kaardiga ning Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tõendiga. Soodustust tõendav dokument kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Puuduva töövõimega ja osalise töövõimega isikud tõendavad oma sõiduõigust töövõime kaardiga, mis kehtib samuti koos isikut tõendava dokumendiga:

Eelpool toodud soodustustele lisaks jäävad kehtima kõik varasemalt kehtestatud soodustused.

Kui reisija ei kasuta oma sõidusoodustust elektroonilisel sõidukaardil, vaid esitab tõendamiseks mõne muu eelpool mainitud tõendi, väljastab juht sõitjale printerist prinditud paber 0-pilet!

uuemad vanemad enim hinnatud
külaline
Külaline
külaline

Millised on avalikud kaugbussiliinid antud maakondades?

Aru
Külaline
Aru

Kui mul on isiksustatud roheline ühiskaart ja puue, siis piisab ainult ühiskaardi viipamisest bussis ehk ma ei pea puudega isiku kaarti lisaks esitama? Kas soodustuse õigus lisandub automaatselt ühiskaardile või peab midagi lisaks tegema?

Hmmm
Külaline
Hmmm

Mhm