Märjamaa uueks abivallavanemaks sai Ott Valdma

0

Siim Jõgis

Märjamaa vallavalitsuse Facebook’i leht teatas, et uueks abivallavanemaks sai Ott Valdma. Samast teatest tuleb välja, et sellele ametikohale kandideeris kokku seitse inimest. Märjamaa vallavalitsuse teates on kirjas sedasi: “7 kandidaadi hulgas paistis Kose vallast pärit Ott Valdma silma kogemuste ja isikuomadustega. Endise vallavanema ja abivallavanemana saab ta üheksa aasta jooksul avalikus teenistuses omandatud teadmisi ja oskusi rakendada nüüd Märjamaa valla heaks. Abivallavanema ametikohal tuleb kokku puutuda juba tuttavate käega katsutavate valdkondadega, mille juures Oti avatud suhtlus tuleb kindlasti kasuks ja teeb paljud temaga tuttavaks!” Ott Valdma asendab endist abivallavanemat Triin Matsalu, kes asus tööle Rapla vallavalitsuses.