Korteriühistu Rapla Mahlamäe 8 seisukoht

Vastuskiri detailplaneeringu koostamise kaasamisele nr 6-2/21-1,24.07.2019

9
Foto: Siim Solman

Ville Viiron, juhatuse liige

Mahlamäe tänav 8 kortermaja elanikud ei ole nõus Mahlamäe tänav 10 detailplaneeringuga, mis näeb ette rajada 55 korteriga elamu vahetusse lähedusse kaubandushoone.

Püstitatav hoone hakkab elumajast paiknema kõigest 25 meetri kaugusel praegusel haljasalal. See ei ole kauplusele sobilik asukoht, vaatamata sellele, et Rapla valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, sest kauplusega kaasnev tegevus (kaubaautode juurde- ja ärasõit, laadimistööd, ventilatsiooniseadmete müra, ostjate juurde- ja ärasõit) häiriks märgatavalt kortermaja elanike igapäevast elukvaliteeti, kuna see kõik toimub ka väljaspool tavapärast tööaega ehk ajal, mil elamurajoonis peaks valitsema rahu ja vaikus.
Sealjuures tõuseb oluliselt liikluskoormus, millega kaasnevad müra ja heitgaasid nii Mahlamäe kui ka Metsapargi tänaval. Suurenenud liikluskoormus tõstab aga liiklusõnnetuste riski mööda Mahlamäe tänavat Rapla Vesiroosi kooli suunduvate ja sealt tagasi tulevate õpilaste, samuti mööda Metsapargi tänavat liikuvate Päkapiku lasteaia laste ja nende vanemate jaoks.

Rapla valla kodulehel Mahlamäe 10 detailplaneeringu algatamisest teatavas kirjutises toodud viide, et jaekaubandushoone lisamine kortermajade piirkonda suurendab teenuste kättesaadavust, ei ole põhjendatud, kuna Mahlamäe piirkonnas asub kolm suurt toidupoodi – Maxima, Rimi ja Meie. Seega ei tõsta uus kauplus teenuste kättesaadavust, sest need teenused juba on küllaldaselt kättesaadavad. Hetkel puudub toidupood Raplas Viljandi maantee ääres Ööbiku, Võsa, Metsa tänava ja Rapla Vesiroosi kooli kandis, kuhu võiks leida loodavale kauplusele sobiv koht, et seal piirkonnas teenuste kättesaadavust parandada.
Küll aga lõhub planeeritav kauplusehoone, selle juurde rajatav parkla ja kaupluse teenindusala praeguse avalikuks kasutamiseks mõeldud pargi, mis planeeringualast lõunas jätkub metsapargina. See on vastuolus üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+ toodud peatükiga 3.2.3. Elukeskkonna kvaliteet, mis sätestab, et linnasisesed rohevõrgustikud tuleb siduda ümbruse haljasalade, metsade jt looduslike alade, linnalähedaste puhke- ja sportimispaikadega.
Samuti ütleb sama peatükk, et linnades tuleb enam pühenduda ökosüsteemi terviklikkuse väärtustamisele ja säilitamisele, rohevõrgustiku sidususe hoidmisele ja parandamisele. Sama peatükk ütleb ka, et peale linnade tihendamise tuleb näha ka uusi ehituspiirkondi, milleks on eelkõige linnade lähitagamaal paiknevad teised suuremad asulad oma sotsiaalse taristuga. Samuti saab kasutusele võtta linnade lähialad, kus ühendamine tehnilise taristuga on lihtsam. Vältida tuleb tiheasustuse kandumist muus mõttes väärtuslikele aladele (kaitsealad, rohevõrgustiku tuumalad ja koridorid, väärtuslikud põllumaad jms).
Mahlamäe 10 haljasala, kus muuhulgas kasvab ka kaheksa viljakandvat õunapuud, mis avalikus linnaruumis on haruldased, saab kindlasti pidada Rap­la rohevõrgustiku tuumalaks ja koridoriks.

uuemad vanemad enim hinnatud
Karla
Külaline
Karla

Tõepoolest, ise elan Ööbiku kandis ja toidupoodi lähedal ei ole. Loodan, et terve mõistus võidab. Praegu on veel võimalik viga vältida.

grossifänn
Külaline
grossifänn

Hoian poialt,et see kauplus voimalikult kiiresti valmiks. See ounaaed seal,see on paar metsikut punni. Oiget ehitajat see küll ei tohiks takistada.

külamees
Külaline
külamees

Ei kadesta küll korterelamute inimesi. Kahjuks see paber ei muuda midagi, sest Alleri õhutusel on Mutli-Tamm juba asja otsustanud ja ekreiidid laulavad vaid alleluuja!

kaja
Külaline
kaja

Esimene samm on astutud ehk siis Aller astus majanduskomisjonist välja. Näeb nüüd milline on järgmine samm.

Anti
Külaline
Anti

Pooldan arvamuse avaldamist aga ärgem unustagen, et krundi omanik ostis maatüki heas usus ja sellel on vastav otstarve. Las korteriühistu ostab maa ära, kui ei soovi, et sinna keegi ehitaks.

Mahlakas
Külaline
Mahlakas

Arusaadav, et krundi omanikul on isiklikud huvid. Küllap see pood ikka tuleb jääb loota vaid, et mitte mingi plekkarp vaid ümbruskonda sobiliku lahendusega ehitis. Ühel pool ju Octa ja teisel pool korterelamu.

Müra.
Külaline
Müra.

Mäletan kui Purila ja Purila ümbruse inimesed võitlesid Warmestoni müra vastu siis olid kõige kõvamad targutajad need kes selle müra sees ei elanud. Ka Raplast oli parastajaid ja targutajaid palju. Seega kuo oma hoovis muret pole siis on tore targutada maksudest, töökohtadest jne. Muideks selliste poodide vent seadmed, kliimad teevad 24 h kõva lärmi. Seega minu ainuke soovitus. Vaadake, et VV-s seaks omad nõuded ehitusele ja ka kontrolliks selle täitmist. Ja et ehitajal ei oleks “kälimeest” vallamajas.

Jalutaja
Külaline
Jalutaja

Väga õige, tublid!

Endine Märjamaalane
Külaline
Endine Märjamaalane

Tõnissoni lehel on üks väike puudus – ei ole enam probleemartikleid, mille kohta arvamust avaldada. Viimane oli S.Solmani kirjutatu selle aasta kevadel.