Sireli kinnistu omanikud ei ole nõus võõrandamisega

1
Naabrite vahel vaidlusi põhjustanud teelõik. Foto: Siim Solman

Helerin Väronen

Aasta aega kestnud piirinaabrite, Sireli kinnistu ja MTÜ Raikküla Mõisa vaidlused juurdepääsude pärast kinnistule on viinud selleni, et vald otsustas kevadel võõrandada avalikuks kasutuseks vallale ca 570 m2 suuruse maa-ala tasu eest.
Augusti keskpaigas saatis vallavalitsus kõigile asjasse puutuvatele kinnistuomanikele vastavasisulised ettepanekud Talli tee võõrandamiseks. Aega oma arvamuse andmiseks anti kuni 20. septembrini. Sireli kinnistu omanikud ei ole nõus müüma Rapla vallale teealust maad avalikuks kasutuseks.
Edasine tegevus on valla ametnike sõnul hetkel menetluses. Dokumente koostatakse sundvõõrandamiseks ja järgmisel nädalal läheb valla plaan volikogu istungil otsustamisele. Konkreetsete tulemusteni jõudmine võtab aga aega, kuna Sireli kinnistul on õigus volikogu otsus edasi kaevata.

uuemad vanemad enim hinnatud
kala
Külaline
kala

Huvitav, milles seisneb selle teekese puhul nn avalik huvi, mida Rapla vald sundnatsionaliseerimist kasutades väljendab?