Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalk tõuseb 1315 euroni kuus

0
Foto: pexels.com

Vabariigi Valitsus kiitis 5. detsembril heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, kehtestada järgmisel aastal põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus. 2020. aasta eelarves on õpetajate palga alammäära tagamiseks nähtud ette 281 miljonit eurot.

„Õpetajad, tänu kellele saame tunda rõõmu oma maailma tipus olevast haridusest, on valitsuse jaoks oluline prioriteet ning töötasu kasv on oluline osa õpetajate väärtustamisest,“ kommenteeris haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Praegu on õpetaja miinimumpalk 1250 eurot kuus.

Üldhariduskoolide pidamiseks antava riigieelarvelise sihtotstarbelise toetusega antakse linnadele ja valdadele ning eraüldhariduskoolide pidajatele iga arvestusliku ametikoha kohta õpetajate tööjõukuludeks toetus, mis on 17,1% kõrgem õpetaja töötasu alammäärast. Õpetaja keskmine brutokuupalk kasvab arvestuslikult seniselt 1500 eurolt 1540 euroni kuus. See loob eeldused õpetaja palga diferentseerimiseks, õpetaja tegeliku palga lepivad kokku koolipidajad ja koolijuhid.

Õpetajate keskmine palk on kõigis maakondades Eesti keskmisest palgast kõrgem.

Eestis on 535 üldhariduskooli ja 2019. aasta 10. novembri seisuga on üldhariduskoolide õpetajate ametikohti 13 306.

Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.