FOTOD: Märjamaa volikogu avaldas vallavanemale umbusaldust

19
Merlin Suurnale umbusalduse avalduse sisu oli ekraanil kõigile lugemiseks. Fotod: Siim Solman

Katri Reinsalu

Eelmisel neljapäeval kogunes Märjamaa volikogu erakorralisele istungile, mille esimene päevakorrapunkt oli vallavanem Merlin Suurnale umbusalduse avaldamine.

Punkti kandis volikogule ette Villu Karu. Seejärel sai sõna vallavanem ning kolm registreerunud sõnavõtjat. Enne hääletamist oli ka volikogu liikmetel võimalus küsimusi ja repliike esitada. Kohal olid kõik 21 volikogu liiget.
Villu Karu pikka juttu ei teinud. Umbusalduse avalduse sisu oli ekraanil kõigile lugemiseks. Karu ütles, et Merlin Suurna ei ole täitnud talle detsembrikuu volikogu istungil volikogu enamuse poolt tehtud ettepanekut. Selles nõudis volikogu Kalle Uusmaa ennistamist Märjamaa gümnaasiumi direktori ametikohale ja vallavanema avalikku vabandust. Karu lisas, et volikogu ei saa tolereerida käitumist, kus volikogu seisukohtade ja ettepanekutega ei arvestata, ning sellest lähtuvalt on Suurna suhtes umbusaldust avaldatud.

Vallavanema koht ei ole eesmärk omaette

Uudise edasilugemiseks tuleb teil osta tasulise sisu pääse.
Osta pääse!

19
Jäta kommentaar

avatar
uuemad vanemad enim hinnatud
Marika
Külaline
Marika

Tõesti, tõesti on see nii – väga tahaks näha haritud inimesi, kes võtavad vastutuse,et oma vabast ajast teha midagi kogukonna tarbeks, püstitavad eesmärke ja oskavad suhestuda ka suurema pildiga kogu riigis, maailmas. Julgevad uusi väljakutseid esitada ja rakendada, kaasata meeskondi, olla eestkõnelejad, esimeste raskuste korral ei peida pead liiva. Rõhk väljendil “võtavad vastutuse”. Kel on puutumust muudatuste läbiviimise protsessidega, see teab, millised raskused on tegelikult vaja ületada, et mingit muutust ellu viia. Aga … üks ülioluline võti on lisaks haritusele ja see on meeskond. Meeskonda suudab hoida ja inspireerida ainult see, kel on kõrge empaatiavõime kaaslaste suhtes- inimesi peab hoidma,… Read more »

valla kodanik
Külaline
valla kodanik

Kutsun kõiki Märjamaa valla hääleõiguslikke kodanikke jälgima valla volikogu istungeid. Minge vaadake, mida nad arutavad. Kas volikogu liikmed on väärt teie hääli, või pigem on nad seal lihtsalt oma sooja koha pärast? Eile oli taas volikogu. Hr Urmas Kristal lahmis jälle oma haamriga. Arvestas Ü.Olmi, V.Karu ja oma soovidega. On tulemas vallavanema kuulutus (nüüdseks peaks juba avalik konkurss olema). Komisjoni ei võetud isegi M.Suurna lauast kedagi. Täielik absurd,mis toimub siin vallas. HÄBI!!! Tahaks juba näha näha vaölla juhtimise juures inimesi, kes seda tahab tõesti teha.

Kohalik
Külaline
Kohalik

Kõigist valimisliitudest ja nimekirjadest, kes volikogus esindatud, on igaühest 2 liiget komisjonis. Ka VL Märjamaast. Lihtsalt nii mõnelgi sealt on samuti Suurna autoritaarse stiili osas silmad avanenud selle aastaga.

Tähelepanelik
Külaline
Tähelepanelik

Preili Kann miks te oma isiku peitsite?

juku
Külaline
juku

Olm oleks parim vallajuht! Ikkagi EKRE mees ja kõva sõnaga

juku
Külaline
juku

Aga kuda see komisjon otsustas? Kas Direktor sai ameti tagasi?

mõhh
Külaline
mõhh

Äkki aitab juba? Minu meelest täiesti alusetu umbusaldus.

to mõhh
Külaline
to mõhh

Mille alusel sa väidad, et umbusaldus oli alusetu, kui vallavanem kuritarvitas enda võimupiire?

mõhh
Külaline
mõhh

Minu nägemus asjast…Kas te umbusaldust jälgisite? Ühes kõnes ju räägiti, et haridusamet tegi KORDUVAID ettekirjutisi direktorile. Ta ei tegelenud nende asjadega mida oli vaja teha, abi ka ei võtnud vastu. Kui töötaja ei tee oma tööd ja vassib (eriti veel katseajal), siis tulebki ju lahti lasta. Värskel direktoril ei olnud ka kogemusi, kuidas koolimaja juhtida. Kas sina tööandjana hoiaksid inimest tööl, kes tööd ei tee/ ei oska? Ja kui on töövaidluskomisjoni pöördutud ja kõiki asju ei saa (pole lubatud) avalikult rääkida, siis pole võimalik avalikult kõikidest puudujääkidest avalikult teada anda. Kui lobised rohkem, võib sellest suurem kohtuasi tulla. Seda ju… Read more »

Kodanik
Külaline
Kodanik

To mõhh. Kandidaate volikogu ette ei viidagi. Selleks ju moodustati mingisugune väga kummaline komisjon ja suure tõenäosusega pannakse valda “juhtima” nö oma jope. Ma väga loodan, et eksin, aga suure tõenäosusega see avalik konkurss on farss ja vallavanemaks pannakse kas Triin või Matsalu 🙁

to Kodanik
Külaline
to Kodanik

Seaduses on kirjas, et koolijuhi vabastamine kooskõlastatakse volikoguga. Seda enam, kui 4 kuud tagasi direktori värbamisel tuli vallavanemal ennast huvide konflikti tõttu otsuse tegemisest tagandada. See on ju ilmselge huvide konflikt ja võimupiiride ületamine.

Midaiganes
Külaline
Midaiganes

Vallavanem oli sellest teada andnud volikogu esimesele. Volikogu esimees aga sõidab oma vabal ajal sitapütiga, sõidutab lapsi bussiga ja mida iganes veel. Volikogu esimees hoidis infot enda teada, ei informeerinud teisi liikmeid. Käis isegi koolis õpetajatega rääkimas. Lubas rääkida sel teemal vallavanemaga ja T. Tomsoniga telefoni teel. Aga ei võtnud ühendust. Ta polevat olema pädev inimene asjaga tegelema. Vaadake umbusalduse videot, lõpu poole sõnelevad. Selgesti näha kuidas Kristal vassib talle esitatud küsimuste peale. Ise saab volikogu esimehena palka… Kurat?!!!

to Midaiganes
Külaline
to Midaiganes

Nagu ma kirjutasin, siis seaduses on kirjas, et sellise otsuse tegemiseks on vaja volikogu otsust ning esimehele kirja saatmine ei võrdu volikogu otsusega. Ja tõtt-öelda, isegi kui oleks volikogu otsus olemas olnud siis see ei muuda fakti, et koolidirektor vallandati ebaõiglaselt ja ilma sisulise põhjuseta. Ja sellise juhtimisstiiliga vallavanem ei saa kahjuks vallas jätkata. Tänu ülbele suhtumisele ja onupojapoliitikale lendas ta lihtsalt uksest varem kui keegi oskas arvata.

Kodanik
Külaline
Kodanik

Näita seda seaduse paragrahvi, kus on vaja volikogu otsust! Seda pole olemas, sa isehakanud jurist! 🙂

to Kodanik
Külaline
to Kodanik

Pole probleemi, ikka saan aidata. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus §50 lg 1 p7. Vallavanem või linnapea esitab valla- või linnavalitsusele ametisse nimetamiseks valla või linna ametiasutuse juhi kandidaadi ja ametisse kinnitamiseks valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ametist vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui volikogu või valitsuse õigusaktis ei ole sätestatud teisiti. Märjamaa valla põhimäärus §38 Vallavanem esitab vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks vallavalitsuse hallatava asutuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku nimetatud juhi ametist vabastamiseks, teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi; Üks kodanik muideks juhtis juba korduvalt ka sellele tähelepanu. Ei pea… Read more »

Kristel T. Kaljulaid
Külaline
Kristel T. Kaljulaid

Juhin tähelepanu sellele, et on kaks eraldi organit – vallavolikogu ja vallavalitsus. KOKS § 50 ja Märjamaa PM § 38 räägivad vallavalitsusest, mitte volikogust. Volikogu liikmed on rahva poolt kohaliku omavalitsuse valimistel valitud isikud, kes teevad kas kellelegi volikogu liikmetest või väljapoolt ettepaneku asuda vallavanema kohale. Kui tegemist on kohe peale valimisi tehtud ettepanekuga või kui tagasi on astunud/umbusaldatud kogu vallavalitsus, siis tuleb vallavanema kandidaadil volikogule esitleda ka oma meeskonna (vallavalitsuse liikmete) kandidaate. Ja volikogu tutvub kandidaadiga/kandidaatidega ning hääletamise tulemusena kas kandidaat/kandidaadid kinnitatakse ametisse või mitte. Nii nagu volikogul on vallavanema ametisse hääletamise õigus on tal ka tema ametist tagandamise… Read more »

Kodanik
Külaline
Kodanik

Ja kus on kirjas, et peab volikogu käest luba küsima või vaja volikogu otsust? Isegi poole sõnaga mitte 🙂

to Kodanik
Külaline
to Kodanik

Ei olnud ju ka vastavasisulist vallavalitsuse otsust ning nagu lähtub umbusalduse tulemustest (15/21), ei olnud ka volikogu mandaati sellise otsuse tegemiseks. 🙂 Ja nagu eelnevalt juba kirjutasin, siis probleem on rohkem põhimõtteline kui õiguslik. Vallavanemal oli selge huvide konflikt, mille tõttu kool kaotas hea direktori. Ja kui õiguslikult võime siin vaielda siis direktori vallandamise otsuse põhjendamiseks ei ole keegi suutnud tuua mitte ühtegi pädevat ja kaalukat argumenti. Ning tegelik probleem on just siin. Kui direktor oleks ka päriselt ebapädev olnud, ei oleks mitte keegi hakanud seaduses näpuga järge ajama või vallavanemat umbusaldama.

to mõhh
Külaline
to mõhh

Mille osas tegi ettekirjutusi? Kooli KODUKORRA uuendamise osas? 🙂 Saad ju ka ise aru, et see argument on täiesti naeruväärne. Ja ära poe töövaidluskomisjoni ja “kohtuasja” taha. Kui seal oleks olnud päris argumente, siis ei oleks volikogu istungitel sellised absurdsed väited kõlanud. Kes keelab sul neid siia anonüümselt kirjutada? Tõepoolest, tööandjana ma ei laseks inimest lahti selle eest, et ta töötajatele e-maili aadressid tegi. Uusmaa tegi 4 kuu jooksul väga palju positiivseid muudatusi ja näitas initsiatiivi ning mul on siiralt kahju, et karja aferistide pärast kool heast direktorist ilma jäi.