Seitsmendat korda toimub siseministeeriumi eestvedamisel turvalisust edendavate väikeprojektide konkurss. Toetusvooru läbiviija on maakonnas Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL). Taotlusvoor avatakse 15. aprillil ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai kell 16.30.
Konkursile oodatakse osalema projekte, mis tõstavad kogukonna liikmete ohutusalaste teadmiste ja oskuste taset (näiteks õppepäevad, konverentsid, foorumid, õpitoad, ümarlauad), tegevusi, mille abil saab vähendada riskikäitumist, edendada turvalisust ja ohutusalaseid teenuseid ning läbi viia muid tegevusi. Näiteks lihtsamad ehituslikud tegevused (turvakaamerad, turvauksed), millegi parandamine/parendamine (sillad, valgustus) vms, et elukeskkond oleks turvalisem, kuid ka projektid, millega soetatakse turvavarustust (näiteks veekogude ääres vajalik varustus).
Turvalisuse projektikonkursil võivad taotlejateks olla ainult mittetulundusühingud ja sihtasutused (mille liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus) ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad omavalitsused, kuid seda ainult vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul. Üksikisik projekti esitada ei saa, kuid ROL-i turvalisuse ja rahvatervise spetsialisti ja konkursi menetleja Ülle Laasneri sõnul tasub hea idee puhul leida omale mõttekaaslased, kes on koondunud formaalselt – näiteks küla MTÜ, valla külade ühenduse MTÜ, korteriühistu või mõni valdkonnaspetsiifiline ühing.
Toetuse piirsumma on 3500 eurot, projektid võivad olla ka väiksemad, alampiiri ei ole. Projektivooru maht kokku on 10 000 eurot. Juhul, kui projekti eelarves nähakse ette soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses investeeringute ja soetuste maksumusest.
Varasema kuue aasta jooksul on palju turvalisuse projekte esitanud vabatahtlikud päästekomandod, kes on saadud toetustega tõstnud reageerimisvõimekust. Näiteks on soetatud ujuvpumpasid, tehtud päästeautode remonditöid ja soetatud töövahendeid. Kokku on seni rahastatud 35 projekti, millest vaid viis on seotud muude tegevustega – naabrivalve tegevused, tsiviilkaitse alased tegevused, lastelaager, noorte puhkeala Salutagusel.
Laasner julgustab sel aastal külasid ja korteriühistuid projekte esitama, rõhutades, et projektid võivad olla ka ehituslikud. „Projektifond on küll väike – 10 000 eurot ja kui arvestada, et maksimumsumma on kuni 3500 eurot, siis saabki ainult mõni projekt rahastuse, kuid kui projektid on sellised 1000-eurosed, siis saab ju kümmekond projekti rahastatud. Küsige vastavalt vajadusele, pastakast välja imeda täissumma peale ei ole mõtet, aga ka1000 euroga näiteks teeb ju päris palju ära,“ lisas Laasner.
Projekte oodatakse 15. maiks aadressil ylle.laasner@raplamaa.ee ning vajadusel võib Laasnerilt julgelt nõu ja abi küsida. Kõik vajalikud materjalid on üleval ROL-i kodulehel www.rol.raplamaa.ee
Pärast turvalisuse projektide laekumist hindab neid komisjon, kuhu kuuluvad Janno Ruus, Tanel Vahter, Indrek Kullam ja Tavo Kikas. Pärast menetlemist kinnitab ROL-i juhatus toetuse saanud projektid juuni esimesel poolel ning seejärel saavad rahastuse saanud projektid ka avalikuks ja juuni lõpuks saavad lepingud sõlmitud. Projektide läbiviimise abikõlblik periood on kuni 30. september 2021. Toetuse saanud projektide puhul teostatakse ka järelevalvet toetuste kasutamise üle.
Praegune riigis kehtiv eriolukord mõjutab ka projektide teostamist. Praegu veel kestvad projektid võivad saada teostamiseks lisaaega. Selline on näiteks maakonna „Kaitse end ja aita teist“ ohutuslaager lastele ning Naabrivalve projekt, kus on naabrivalve foorum veel läbi viimata. Kindlasti ei tasu turvalisuse projektikonkursi puhul planeerida sellesse suvesse rahvakogunemistega üritusi, soovituslikult võiks seda teha järgmisel kevadel või suvel.

Jäta kommentaar

avatar