Märksõna Arhiiv: haldureform

Kuimetsa küla inimesed arutasid liikumist Kose valda

Esmaspäeval kogunes Kaiu valla Kuimetsa küla rahvas, et arutada võimalikku liikumist Kose valda. Samal teemal arutlesid märtsi lõpul Kaiu vallas asuva Vaopere ja Tamsi küla elanikud. Volikogu esimees Sirje Laansoo tuletas meelde varasemate koosolekute põhipunktid: Kose tasuta ühistransport, kool tõmbenumbrina

Ruum on, aga tulevaste näituste suhtes kindlustunne puudub

Rapla riigimaja fuajee on hea koht, kus näitusi korraldada. Viimaseid päevi on seal üleval Jaak Kadariku personaalnäitus. Kuid kas sellel näituseruumil on tulevikku ja milline see on, kui võtta arvesse, et seda haldav maavalitsus järgmise aasta algusest kaob? Tulevaste näituste

Juuru ja Kohila ühinemine on kahtluse all

Haldusreformi Lääne regiooni piirkondlik komisjon kinnitas viimasel kokkusaamisel mitmed Raplamaa ühinemised. Juuru valla suhtes võtsid nii komisjon kui eksperdid kindla seisukoha. Eelmisel kolmapäeval toimunud haldusreformi Lääne regiooni piirkondliku komisjoni koosolekul kinnitati komisjoni liikme ning Rapla maavanema Tõnis Blangi sõnul terve

Kohila ja Juuru vald alustasid läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks

26. mail 2015 tegi Kohila vallavolikogu Juuru ja Kaiu vallale ettepaneku ühise omavalitsuse moodustamiseks. 27. aprillil tegi Kaiu vallavolikogu otsuse lõpetada Kohila vallaga läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks. 22. detsembril 2016 vastas Juuru vallavolikogu omapoolse ettepanekuga Kohila vallale ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Kehtnakandi saab reaalsuseks

Kehtna ja Järvakandi valla juhid allkirjastasid kolmapäeval, 28. detsembril Lokuta puhkekeskuses ühinemislepingu. Kaks valda ühinevad haldusreformi käigus järgmise aasta sügisel peale kohalike omavalitsuste valimisi. Nii Kehtna kui Järvakandi vallavolikogu olid ühinemislepingu varasemalt heaks kiitnud. Lepingule andsid pidulikult allkirja Kehtna vallavanem

Märjamaa ja Vigala ei saanud Kullamaale kosja

haldusreform

Eelmisel reedel, 25. novembril otsustas Kullamaa volikogu lõpetada ühinemisläbirääkimised Märjamaaga. Lääne Elu vahendab, et otsuse poolt oli kaheksa volikogu liiget üheteistkümnest. Kolm volikogu liiget toetas läbirääkimiste jätkumist. Kullamaa volikogu istungil viibisid ka Märjamaa vallavanem Villu Karu, Vigala vallavanem Priit Kärsna,

Reformid on usu ja usalduse küsimus

margus jaanson

8. novembril, päev pärast seda, kui sotsiaal­demokraadid ja IRL tegid Taavi Rõivasele ettepaneku peaministri kohalt tagasi astuda, kohtume toimetuses Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) juhatuse esimehe, Juuru vallavanema Margus Jaansoniga. Ametlikke avaldusi pole veel tehtud, aga kõik teavad selletagi, et uue

Juuru läheb haldusreformiga tõenäoliselt riigikohtusse

juuru vald

Juuru vald sai kätte advokaadibüroolt HansaLaw tellitud õigusliku analüüsi selle kohta, kas planeeritav haldusreform on Eesti seadustega kooskõlas. Analüüsis on märgitud, et sundliitmine haldusreformi kontekstis on teravas riives Eesti põhiseaduse ptk 14 § 158 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §

Käru lõpetas läbirääkimised Raplaga. Kas maakond tõesti laguneb?

Siim Jõgis. Lähitulevikus tuleb Eesti kaardil maakondade piirid ümber joonistada, sest esimene vald on otsustanud Raplamaalt lahkuda. Käru vallavolikogu otsustas neljapäeval, 4. augustil erakorralisel istungil lõpetada liitumisläbirääkimised Rapla vallaga. Ainsa variandina jätab see avatuks võimaluse ühineda Türi ja Väätsa vallaga,

Maavalitsuste reformist: paneme tuled põlema

Mart Uusjärv

Mart Uusjärv, regionaalhalduse osakonna nõunik. Maavalitsuste tähendus Eesti riigiaparaadis pole täna enam see, mis ta oli kümmekond aastat tagasi, ning aina tugevamaks on saanud veendumus, et süsteem vajab uuendamist. Siin-seal räägitakse maakondade kaotamisest ning mõni on valmis juba kustutama tuled.

Vahastu küla – keha Raplas, hing Järvas

vahastu

Mariliis Vest. Väikese Vahastu küla suured südamed peavad taas seesmist võitlust: kas olla üks osa Järva- või Raplamaast? Ääremaa ollakse nii ühel kui ka teisel juhul, aga hinges kisub inimesi tõsimeeli naabermaakonda. Vahastu küla Kaiu vallas on Raplamaal nii piiri

Ühinevad vallad peavad ebamäärasuse kiuste varsti otsustama

Vivika Veski / Haldusreformi Rapla ühinemisrühma ühinemislepingu eelnõu peaks valmima augusti alguses, praegu pole aga veel teada, mitu valda omavahel liitub. Haldusreformi Rapla ühinemisrühma arengu- ja finantskomisjon pidas esmaspäeval koosolekut, kus arutas ühinemislepingu eelnõu. Komisjonis on igast vallast kaks esindajat.

Kädva rahvas tahab jääda Raplamaale

Käru valla Kädva küla rahvas saatis Käru vallavolikogule kirja, milles avaldab soovi liituda Kehtna või Rapla vallaga, juhul kui Käru vald liitub Türiga. Kirjale on lisatud küsitlusleht, kuhu on andnud oma allkirja 42 Kädva elanikku ja maakoduomanikku, kellest 36 soovib

Vallad suhtuvad Raplamaa suurvalla ideesse mitut moodi

Kaiu suhtub Juuru valla üleskutsesse maakonnasuuruse valla moodustamiseks positiivselt, Kohila vald soovib maakonnast ühineda vaid Juuru endaga. Kaiu vallavolikogu ja Kohila vallavolikogu olid maakonnas viimased, kes arutasid Juuru valla tehtud ettepanekut alustada ühinemisläbirääkimisi omavalitsusüksuse moodustamiseks kogu Rapla maakonna piires. „Meie

Vestlusring: Kas Rapla on keskus ja kui on, siis kellele

ümarlaud

Kas Rapla on keskus kõigile Rapla maakonna inimestele? Kui ei ole, siis kas ta peaks seda olema ja mida oleks sel juhul võimalik teha, et ta oleks keskus? Märtsikuises haldusreformiteemalises vestlusringis käis Ülo Peets välja mõtte, et Rapla ei ole