Märksõna Arhiiv: haridus

Nüüdisaegne õppimine ja õpetamine kaasavas koolis

Riina Tomingas, Eidapere kooli direktor Hariduselu jälgivad inimesed teavad, et viimastel aastatel on räägitud üha rohkem muutunud õpikäsitusest, individuaalsest ja nüüdisaegsest lähenemisest igale õpilasele. Pikalt on kõne all olnud ka kaasava hariduse temaatika. Möödunud õppeaasta tõi koolidesse suuri muutusi just

Kooli eel õpetajatega, kellega siis veel

Kõik, kõik on uus septembrikuus! See ütlus sobib Käru põhikooli 1. septembri aktusele nagu rusikas silmaauku – maja saab üheteistkümne uue õpetajaga totaalselt värske hingamise. Kuigi kõik üksteist uut õpetajat oleksid väärt persoonilugu, tutvusime neist lähemalt kahega, keda alates homsest

Priit Sibul tahab ühetaolist suhtumist õpilastesse

priit sibul

Riigikogu IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul avaldas soovi kõnelda hariduse ja koolivõrgu teemal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis ka koolijuhtimist (magistriõpingud on pooleli) ning tunnistab, et haridusteema on talle huvitav. Valgas sündinud mees on olnud aastail 2007–2011 Põlva maavanem, 2011.

HEV-õpilane tavakoolis: kas väljakutse või tüütu kohustus?

ülle riisalu

Meie riigis on sõltumata oma arengutasemest kõigil lastel õigus haridusele. Praegu käib elav arutelu selle üle, kas ja kuidas rahastada erakoole. Üles on kerkinud küsimus, kas ikka peab riik erakoole toetama, kui munitsipaalkoolidelegi raha ei jätku?   Erakoolid on tekkinud

Eesti Kaitsevägi tänas Kehtna MTK-d

Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool koolitas Eesti Kaitseväele välja kolm tehnikut, kes lähevad edasisi teadmisi omandama Hollandisse. Näitamaks välja tänu hea koostöö eest, käis Eesti Kaitseväe toetuse väejuhatuse esindaja nooremleitnant Tõnis Tulp möödunud neljapäeval üle andmas tänumeenet. Kehtna MTK on ainus

Mõisakool tutvustab lasteaedadele kristlikke traditsioone

Kohila mõisakooli jaoks on jõuludel veidi erilisem tähendus kui paljude teiste koolide jaoks. Kristlikke traditsioone kandev kool on oma lühikese ea jooksul igal aastal etendanud jõulude ajal evangeeliumi. Esmaspäeval kogunesid kooli kõik klassid Kohila baptistikoguduse ruumidesse, et teha peaproov. Esimesed

Alu hariduskeskuse rekonstrueerimine on ajagraafikust maas

Rapla vallaarhitekt Marko Järvela tunnistab, et Alu hariduskeskuse rekonstrueerimisega ollakse ajagraafikust oluliselt maas, sest ehitushanke väljakuulutamine venis peamiselt bürokraatlikel põhjustel. Eelmisel esmaspäeval andis vallaarhitekt Alu spordihoones asjade käigust ülevaate. Koos Alu lasteaia-algkooli direktori Ülle Riisaluga vastas ta ka tekkinud küsimustele.

Kehtna põhikooli tunnustati Archimedese kuldse õunaga

Eelmisel kolmapäeval oli Tallinnas Õpetajate Majas pidulik üritus „Archimedes tunnustab“. Tänuüritusel anti välja kolm kuldõuna, millest ühe pälvis hea koostöö ning silmapaistvate tulemuste eest Kehtna põhikool. Kehtna põhikooli õpetajate ja õpilaste koostöös valminud projekt „Vesi kui elu allikas“ valiti elukestva

Kuidas mõõta Raplamaa ja Eesti kooli?

Igal aastal pannakse koole ritta gümnaasiumi riigieksamite tulemuste põhjal, kuid tahame koolide mõõtmist ja hindamist mitmekesisemaks muuta. Pakume kasutamiseks nelja tüüpi näitajad – koolide tulemuslikkuse, rahulolu, tõhususe ja nende saavutamise eeldused. Loomulikult võrreldakse Eesti haridussüsteemi näitajaid ka rahvusvaheliselt – olgu

Gümnaasiumiosa sulgemine on Juuru koolile kohati ka positiivselt mõjunud

Maakonna eri nurkadest on sügise alguses ikka kuulda, kuidas klassid jäävad nii väikeseks, et koolide tulevik on küsimärgi all. Nii mõnedki koolid tehakse väiksemaks. Kuidas mõjutab ühe kooli elurütmi gümnaasiumiosa kadumine? Seda uurime Juuru koolilt, mis toimib põhikoolina nüüd teist

Maakonna kahe erakooli tulevik läks Riigikogu kätt

Kohila vald toetas mõisakooli tänavu ja plaanib jätkata ka järgmisel aastal, Märjamaa vald ei pea erakoole oma haridusvõrgu osaks. Valitsus kiitis esmaspäeval heaks ja saatis Riigikokku seaduseelnõu, mis muudab erakoolide tegevuskulude toetamise omavalitsuste jaoks vabatahtlikuks. Praegu peab vald või linn

Miks me läheme üle kujundavale hindamisele?

Alu lasteaed-algkool läks käesolevast õppeaastast üle kujundavale hindamisele kõigis neljas klassis. Esimese klassi õpilasi on juba aastaid kujundavalt hinnatud, seetõttu mingi kogemus oli varasemast olemas. Julgust andis ka Eesti Klassiõpetajate Liidu korraldatud kogemuspäev Tartus aasta alguses, kus oma kogemusi jagasid

Kohila mõisakool ootab erakoole säästvat lahendust

Haridus- ja teadusministeeriumi plaan loobuda riigi osalusest erakoolide tegevuskulude katmises teeb muret ka Kohila mõisakooli rahvale – siiski püsib neil lootus, et leitakse lahendus. Praegu kehtib erakooliseadus, mis kohustab riiki kohaliku omavalitsuse kaudu osalema erakoolide tegevuskulude katmises. Haridus- ja teadusministeerium

Vallavanemad arutasid Kehtna MTK tuleviku üle

Raplamaa omavalitsuste liidu vallavanemate kogu oktoobrikuisel kokkusaamisel oli üheks teemaks Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli positsioneerimine kutsehariduse maastikul. Vallavanemad kogunesid seekord Kohila raamatukogus. Pärast Kohila vallavanema Heiki Hepneri tervitussõnu, kes kutsus kõiki hiljem vallamaja külastama, tegi oma ettekande Kehtna majandus-ja tehnoloogiakooli

Riigi eesmärk on kohelda võrdselt era- ja munitsipaalkoolide lapsi

Sotsiaalmeedias on hakanud levima erakoolides käivate laste vanemate üleskutse, et riik peab suhtuma kõikide laste haridusse võrdselt. Ministeerium kirjutab sellele põhimõttele väga hea meelega alla. Riik annab iga lapse eest võrdselt toetust nii omavalitsustele kui ka erakoolidele – siin pole

Õppimiseks on alati õige aeg

9.–16. oktoobrini kestab Eestis täiskasvanud õppija nädal. Selle tähtlühend TÕN on paljudele juba tuttav. Igal aastal tuleb nädal uue tunnuslause all, mis eri variantides kordavad seda, et õppida pole kunagi hilja. Läinud reedel kogunesid Estonia teatri Valgesse saali kõigi maakondade