Märksõna Arhiiv: juuru vald

Kui on valida, tähistaks pigem pulmi

Siim Jõgis / foto: Aare Hindremäe. Milleks valida matused, kui saab pidada pulmi? Mitmed oma tegevuse lõpetanud Eesti vallad on pidanud matuseid, aga Juurus valiti teistsugune lähenemine. Seal peeti reede, 5. jaanuari õhtul pulmapidu “Paneme Juuru valla “mehele””. Pruutpaariks olid

Juuru vallavanemaks valiti Aare Heinvee

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman Juuru volikogu valis endale 7. juuli istungil uue esimehe, kuid vallavanema valimine lükati edasi põhjendusega, et läbirääkimised alles käivad. Esmaspäeval leidis aset järjekordne Juuru volikogu erakorraline istung, mille päevakorras oli nii vallavanema kui ka

Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse

Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru vald Rapla, Raikküla ja Kaiu vallaga. Vaatamata sellele, et Juuru esitas 15. mail omapoolsed seisukohad sundühendamise vastu, jõuti valitsuse istungil täna siiski otsuseni, et

Juuru esitas Vabariigi Valitsusele oma seisukohad

Esmaspäeval oli tärmin, mil haldusreformi seaduse (HRS) järgi oli kohalikul omavalitsusüksusel õigus esitada arvamus Vabariigi Valitsuse sundliitmise ettepaneku kohta. Juuru vald saatis oma argumendid teele. Veebruaris esitas rahanduministeerium arvamuse, mille kohaselt moodustuks pärast 2017. aasta KOV volikogu valimisi Juuru, Kaiu,

Juuru valla seitse küla on olemuslikult juba Kohilaga liitunud

1. märtsil esitasid Juuru valla seitse küla taotluse algatada külade Juuru valla kosseisust Kohila valla koosseisu üleandmine. Otsuse, kas külad antakse Kohilale üle või mitte, teeb Juuru vallavolikogu korralisel istungil 23. märtsil. Raplamaa Sõnumid käis nendes külades kohal ja suhtles

Juuru ja Kohila jätkavad ühinemisläbirääkimisi

Juuru valla rahvaküsitlusel selgus, et rahvas tahab ühineda Kohila vallaga, mitte Raplaga, kellega valitsus on ta võtnud nõuks sundliita. Juuru vallas viidi pühapäeval, 12. veebruaril läbi rahvaküsitlus, kus osales 40,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, kellest omakorda 63,17 protsenti toetas ühinemist Kohila

Kohila on valmis Juuru nimel pingutama

Kuigi Kohila ja Juuru valla liitumine on ekspertide ning piirkondliku komisjoni poolt kahtluse alla seatud, ütles Kohila vallavanem Heiki Hepner, et nad on Juuru nimel valmis pingutama. Rapla maavanem Tõnis Blank rääkis eelmisel nädalal, et viimasel Lääne regiooni piirkondliku komisjoni

Kohila ja Juuru vald alustasid läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks

26. mail 2015 tegi Kohila vallavolikogu Juuru ja Kaiu vallale ettepaneku ühise omavalitsuse moodustamiseks. 27. aprillil tegi Kaiu vallavolikogu otsuse lõpetada Kohila vallaga läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks. 22. detsembril 2016 vastas Juuru vallavolikogu omapoolse ettepanekuga Kohila vallale ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Juuru vald tähistas taasloomise 25. aastapäeva

19. novembril kogunes Järlepa haridus- ja kultuurikeskusesse HAKUKE Juuru valla taasloomise tähistamisele saalitäis rahvast, kelle seas oli nii koduvalla inimesi kui ka esindajaid teistest maakonna omavalitsustest. Inimesi oli üle 120. Esmalt andis ajaloolane Kalev Kask ülevaate Juuru valla ajaloolisest kujunemisest

Juuru läheb haldusreformi vastu riigikohtusse

Juuru vallavolikogu otsustas 24. augustil toimunud erakorralisel istungil pöörduda riigikohtu poole taotlusega tunnistada kehtetuks Riigikogus 7. juunil vastu võetud haldusreformi seadus. Selleks käiguks andis aluse advokaadibüroo HansaLaw koostatud õiguslik analüüs, mille kohaselt riivab plaanitav haldusterritoriaalne reform kolme seadust. Need on

Rapla, Juuru ja Kohila saavad uue jäätmehoolduseeskirja

prügi

Rapla, Juuru ja Kohila valla elanikke ootavad ees muudatused jäätmete sorteerimises. Need rakenduvad pärast uue hankelepingu jõustumist, seni jätkavad jäätmevedu senised vedajad. Maakonna kolm omavalitsust muutsid jäätmehoolduseeskirju ning liitsid uue hanke tulemusel olmejäätmeveo jäätmeliikide hulka ka biolagunevad jäätmed ning vanapaberi

Juuru alustab läbirääkimisi kolme vallaga

juuru vald

Juuru vallavolikogu otsustas neljapäeval, 28. jaanuaril toimunud istungil, et vastatakse jaatavalt kõigile kolmele ettepanekule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks seoses haldusreformiga. Need ettepanekud tulid kolmelt Juuru naabrilt Rapla, Kohila ja Kehtna vallalt. Siim Jõgis Loe pikemalt 3. veebruari Raplamaa Sõnumitest

ROL rääkis suu puhtaks

10. novembril saatis ROL-i juhatus kirja Vabariigi Valitsusele, milles öeldi, et ei toeta valitsuse tegevust haldusreformi ettevalmistamisel, tauniti korruptsioonijuhtumeid riigis ja lõpuks tehti ettepanek valitsusel täies koosseisus tagasi astuda. Pöördumine tekitas pisut tähelepanu meedias, valitsus sellele reageerinud ei ole. ROL-i