Märksõna Arhiiv: Kehtna vald

Kehtna volikogu kinnitas 2018. aasta valla eelarve

Siim Jõgis. Kehtna vallavolikogu kinnitas pärast teist lugemist valla 2018. eelarve, mille kogumaht on 9,44 miljonit eurot. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees Siim Riisenberg andis kolmapäeval toimunud volikogu istungil eelarvest põgusa ülevaate ning soovitas volikogul see kohe heaks kiita, kui

Kehtna ühineb Rohelise Jõemaa koostöökoguga

Siim Jõgis. Kehtna vallavolikogu otsustas kolmapäeval, 21. veebruaril toimunud istungil ühineda Rohelise Jõemaa koostöökoguga. Samal ajal jäädakse liikmeks ka Raplamaa Partnerluskogus, selgitas volikogu esimees Peeter Kustmann. Enne haldusreformi kuulus Rohelise Jõemaa koostöökogu liikmeskonda Järvakandi vald ning Järvakandi poolelt tuli ka

Kehtna sai kaks abivallavanemat

Siim Jõgis. Kehtna valla uuteks abivallavanemateks said majandusvaldkonnas Neeme Mitt ning haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas Katrin Velleste. Varasem kogemus kohalikus omavalitsuses töötamisest on mõlemal olemas. Mitt töötas Järvakandi vallavalitsuses ehitusnõunikuna ning Velleste oli Kehtna vallavolikogu esimees. Mitt töötab uuel ametikohal

Uganda ametnikud külastasid Kehtna valda

Mariliis Vest / foto: Siim Solman. Kolmapäeval, 30. augustil külastas Kehtna valda grupp Uganda ametnikke, et kõrvalt jälgida ja õppida, kuidas siin kohalikku omavalitsust juhitakse. Kehtna valla arendusnõuniku Varri Väli sõnul oli tegemist Uganda avaliku halduse ministeeriumi ja kohalike omavalitsuste

Paluküla väljaarendamise ideekonkursile laekus kaks tööd

Kehtna vallavalitsuse välja kuulutatud ideekonkursile Kõnnumaa Paluküla puhkepiirkonna väljaarendamiseks laekus kaks tööd. Möödunud kolmapäeval tutvustasid MTÜ-d oma ideid volikogule. Üks ideekonkursil osaleja on värskelt loodud MTÜ Paluküla Külastuskeskus, teine mitmeaastase kogemusega MTÜ Paluküla Klubi. Esmalt tutvustas oma ideekavandit MTÜ Paluküla

Kehtnakandit ei tulegi, Järvakandi leppis Kehtna nimega

Haldusreformi käigus Kehtnast ja Järvakandist moodustatava uue valla nimeks saab Kehtna. Esialgu otsustasid ühinevad vallad, et uueks nimeks võiks võtta Kehtnakandi, sest siis oleks esindatud elemendid mõlemast nimest. Valitsusele see variant ei sobinud ning vabariikliku kohanimenõukogu soovitusel määrati valla nimeks

Järvakandis koguti ligikaudu 400 allkirja Raplaga liitumise poolt

Haldusterritoriaalne reform kütab jätkuvalt kirgi ning seda eriti teravalt Järvakandis. Samal ajal kui kohalik vallavolikogu arutas koos Kehtna kolleegidega võimalikku liitumislepingut, esitles Järvakandi volikogu liige Enno Alliksaar ligikaudu 400 kogutud allkirja, mis on antud Raplaga liitumise poolt. Vallavanem Mart Järviku

Meie tuleviku loojate tunnustamine

õpetaja

Kehtna põhikoolis tunnustati eelmisel reedel õpetajate päeva puhul Kehtna valla aasta õpetajaid. Ametlikku osa ilmestasid laste laulud ja luuletused ning ürituse lõpus naerutas publikut Eesti Improteater. Helerin Väronen / foto: Siim Solman Loe pikemalt 12. oktoobri Raplamaa Sõnumitest

Keavasse ehitatakse kergliiklusteed

Kehtna vallas ehitatakse Keavasse jalakäijatele ja jalgratturitele kergliiklusteed. Tee on mõeldud turvaliseks liikumiseks Keava rongipeatuseni. Mariliis Vest / foto: Siim Solman Loe pikemalt 14. septembri Raplamaa Sõnumitest

Rapla sai Kehtnalt teistkordse “ei”

Kolmapäeval, 17. augustil otsustas Kehtna vallavolikogu vastata eitavalt Rapla valla ettepanekule alustada liitumisläbirääkimisi. See oli juba teine eitav vastus Rapla vallale, sest esimest korda anti sama vastus juba jaanuaris. Pärast seda on Kehtna esindajad käinud Rap­la liitumisgrupi laua taga vaatlejatena.

Kolm küla Raplamaa lõunapiiril

küla

Kui satute metsa vahel sõites ringteele, mille keset ehib lillepeenar, siis olete jõudnud Nõlva külla. See on kaugeim kolmest Järvakandi ümbruse külast, teised on Ahekõnnu ja Selja, omanäolised nemadki. Kilomeeter kuni viis Järvakandi alevisse, üle kahekümne vallakeskusesse Kehtnasse, sealjuures ilma

Kehtna pidas naabervaldadega esimesed läbirääkimised

haldusreform

Eelmise nädala teisipäeval leidis Kehtnas aset esimene haldusreformiteemaline naabervaldade ühinemisläbirääkimistele keskenduv koosolek. Konkreetseid otsuseid ning tulemit arutelust veel välja ei koorunud. Kehtna vallavalitsus oli kutsunud oma naabervallad, kellele ühinemisläbirääkimiste osas ettepanek oli tehtud, laua taha, et arutada ühise tuleviku väljavaateid.

Kehtna alustab läbirääkimisi Järvakandiga

Kehtna vallavolikogu otsustas jaatavalt vastata Järvakandi vallavolikogu ettepanekule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle. Möödunud aasta eelviimasel päeval tegi Järvakandi vallavolikogu ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks Kehtnale, Kärule ja Raikkülale. Vahetult enne oli Kehtna juba tegelikult teinud Järvakandile oma ettepaneku ühise laua

SUUR GALERII: Kehtna vald tähistas 25. sünnipäeva

randjärv

Nädalavahetusel võis paljude Kehtna laste näppude vahel märgata valgeid, varese kujutisega õhupalle. Need olid pärit juubelipidustustelt, mis kaasavad vallarahva erinevatesse üritustesse. Suurem tähistamine sai alguse laupäeva õhtupoolikul. Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli peahoone suur saal oli kaunistatud Kehtna valla vapile omaselt

Valtus arutleti Kehtna valla hariduse tuleviku üle

Veel enne kui 2016. aasta sai alata, kogunesid paljud Kehtna valla inimesed, kellele haridus, eriti oma koduvallas, korda läheb, 28. detsembri lõunaks Valtu seltsimajja Kehtna valla esimesele hariduse visioonipäevale, arutamaks valla haridustulevikku haldusreformi valguses. Haldi Ellam Loe pikemalt 13. jaanuari

Raplamaa rahval on oma maakonnas õigus tervisele ja turvalisusele

Kuidas saab nii olla, et üks väike seltskond võib Raplamaal rahva heaolu torpedeerida pikki aastaid? Jah, Paluküla teema, maausulised versus Kehtna vald, versus terve maakond sai suurema hoo sisse aastal 1999, aga tegelikult algas see pidurdamine veelgi varem, ulatudes Rapla

Õigusruum ja kultuuriruum (Unustama oma, uskuma võõrast)

Kui ei saa aru, siis pole olemas, kui ei mõista, tuleb kaotada, eirata, olematuks muuta. Kuid hea vanasõna tuletab meelde, et inimene õpib kogu elu. Hiljutisel Kõnnumaa looduskaitseala uue kaitse-eeskirja avalikul arutlusel tegi Kehtna vallavalitsuse ametnik ettepaneku, et eeskirjast tuleb

Kõnnumaa maaomanik Kehtna vald soovib leebemaid piiranguid

Kõnnumaa kaitsealal Paluküla piirkonnas 108 hektarit maad omav Kehtna vald soovib eraldi Paluküla piiranguvööndist loobumist ja vabamat raiekorda. Samuti ei poolda Kehtna vald senise Kõnnumaa maastikukaitseala muutmist looduskaitsealaks praeguse uuendamise käigus. Kehtna vald on Palukülas 108,9-hektarilise Hiiemäe kinnistu omanik, mille