Märksõna Arhiiv: Kohila vald

Seitsme küla liitumine Kohila vallaga tuleb taas arutamisele

Haldi Ellam. Kohila ja Rapla vallavolikogu hakkavad suvel arutama endise Juuru valla seitse küla esindajate ettepanekut Kohila vallaga liitumiseks. Kohila vallavalitsus toetas külade ettepanekut. Järlepa, Pirgu, Lõiuse, Mahtra, Jaluse, Sadala ja Kalda küla esindajad algatasid Kohila vallaga liitumiseks eelnõu, mis

Kohila volikogu valis taas vallavanemaks Heiki Hepneri

Helerin Väronen / foto: Siim Solman. Tohisoo mõisas toimus 9. novembri õhtul Kohila volikogu istung, mille päevakorras oli komisjonide esimeeste ja vallavanema valimine. Vallavanema kandidaatideks esitati varasem vallavanem, IRL-i kuuluv Heiki Hepner ja valimisliidu Parem Kohila juht Marika Jahilo. 14

Vestlusring Kohila vallas kandideerivatega: Gümnaasium, spaa ja ühinemine Harjumaaga

Valimiste eel on Raplamaa Sõnumitel soov korraldada neli vestlusringi, lähtudes neljast omavalitsusest, mis pärast 15. oktoobri valimisi tekivad. Esimesena said sõna Kohila vallas kandideerivad Priidu Rõõmus (EKRE), Marika Jahilo ja Hillar Kalmet (Parem Kohila) ning Andrus Saare (IRL). Avatud Kohila

Harju ja Rapla maavalitsuse visioon Aespa-Roobuka piirkonnast erineb

Maakonnaplaneeringute kooskõlastamine on keeruline ülesanne, millega maavalitsused praegu tegelevad. Üks eriarusaam kerkis esile Raplamaa ja Harjumaa maakonnaplaneeringute 2030+ vahel seoses Aespa ja Roobuka asulaga. Sellest tulenevalt andis Harju maavanem Ülle Rajasalu esialgu Rapla maakonnaplaneeringule tingimusliku kooskõlastuse. Aespa alevik ja Roobuka

Kohila vald astub vastu kaevandajate survele

Kohila vallavolikogu seisab vastu kaevandajate soovile avada Sutlemas uusi lubjakivikarjääre, kuni seniste maardlate varud ei ole ammendunud. Kohila vallavolikogu jättis oma viimatisel istungil rahuldamata FIE Olar Järvloo vaide volikogu varasema otsuse suhtes mitte anda oma nõusolekut lubjakivi ja kruusa uuringuloa

Juuru valla seitse küla on olemuslikult juba Kohilaga liitunud

1. märtsil esitasid Juuru valla seitse küla taotluse algatada külade Juuru valla kosseisust Kohila valla koosseisu üleandmine. Otsuse, kas külad antakse Kohilale üle või mitte, teeb Juuru vallavolikogu korralisel istungil 23. märtsil. Raplamaa Sõnumid käis nendes külades kohal ja suhtles

Kohila suvilapiirkondadesse lisandus jõudsalt elanikke

Kohila valla elanike arv kasvas eelmisel aastal 164 inimese võrra, ületas 7000 piiri ja jõudis aasta lõpuks 7062 inimeseni. Kohila oli eelmisel aastal üks kahest kasvava elanikkonnaga vallast Raplamaal, teine oli Juuru, kus 11 kuu andmetel lisandus 13 inimest. Kõige

Kohila on valmis Juuru nimel pingutama

Kuigi Kohila ja Juuru valla liitumine on ekspertide ning piirkondliku komisjoni poolt kahtluse alla seatud, ütles Kohila vallavanem Heiki Hepner, et nad on Juuru nimel valmis pingutama. Rapla maavanem Tõnis Blank rääkis eelmisel nädalal, et viimasel Lääne regiooni piirkondliku komisjoni

Kohila vald suhtub kaevandamishuvisse ettevaatlikult

Kohila vald lükkas tagasi Rail Balticu jaoks maavara kaevandada sooviva ettevõtja uuringuloa taotluse, nõustudes samas teise ettevõtja sooviga uurida metsateede ehituseks vajalikku maavara. Kohila vallavanem Heiki Hepner ütles, et otsuseid mõjutas eeskätt võimalike kaevanduste mõju sotsiaalsele keskkonnale ehk see, kui

Kohila ja Juuru vald alustasid läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks

26. mail 2015 tegi Kohila vallavolikogu Juuru ja Kaiu vallale ettepaneku ühise omavalitsuse moodustamiseks. 27. aprillil tegi Kaiu vallavolikogu otsuse lõpetada Kohila vallaga läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks. 22. detsembril 2016 vastas Juuru vallavolikogu omapoolse ettepanekuga Kohila vallale ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Kohila liikuvusuuring kutsub ära kasutama alevi kompaktsust

Liikuvusuuring soovitab vältida suuremate alade arendamist eemal Kohila alevi funktsionaalsest keskusest ja planeerida eraldi uuring veel Kohilat teenindavale ühistranspordile. Kohila valla ja konsultatsiooniettevõtte Hendrikson & Ko koostöös valminud liikuvusuuring jagab mitmeid olulisi soovitusi. Näiteks leiti, et Kohila peatänava, Vabaduse tänava

Plaanipuudust meenutav koolivõrguplaan

Mulle meeldib, kui Rapla saab endale uue tänapäevase gümnaasiumi, sest haridus on kõige tähtsam. Arhitektuurivõistluse käigus kuulukse olevat uuele koolihoonele ka igati uhke kavand sündinud, mis vana algklasside maja taguse jõekääru võimalusi nutikalt ära kasutab. Ainult et – Raplal on

Kohila hakkab kooli suuremaks ehitama

kohila gümnaasium

Kohila vald plaanib tänavu alustada gümnaasiumi juurdeehitusega, volikogu opositsiooni hinnangul lähtub aga investeeringuplaan eeldusest, mis ületab julgemadki prognoosid rahvastiku kasvule. Volikogu võttis märtsi algul vastu tänavuse eelarve, kus Kohila gümnaasiumi juurdeehitusele on plaanitud 600 000 eurot. Poolt hääletasid 12 volikogu liiget,

Kohila hakkab peagi korterimajandust arendama

majad

Kohila vald plaanib algatada alevis peagi detailplaneeringud aladele, kuhu saaks rajada elamud korterite väljaüürimiseks ja müügiks, et arendada elamumajandust. Kohila vallavanem Heiki Hepner selgitas, et nad on esimeses järjekorras valinud selleks alevis välja kaks ala – Tööstuse tänava lõpus ning

Rapla, Juuru ja Kohila saavad uue jäätmehoolduseeskirja

prügi

Rapla, Juuru ja Kohila valla elanikke ootavad ees muudatused jäätmete sorteerimises. Need rakenduvad pärast uue hankelepingu jõustumist, seni jätkavad jäätmevedu senised vedajad. Maakonna kolm omavalitsust muutsid jäätmehoolduseeskirju ning liitsid uue hanke tulemusel olmejäätmeveo jäätmeliikide hulka ka biolagunevad jäätmed ning vanapaberi

Kohila „ei” võib tähendada nõustumist

Enamik Raplamaa valdu on soostunud Rail Balticu maakonnaplaneeringu kooskõlastama, Vigala vastus on puudu, Kohila on öelnud ei. Kuna planeeringu  „Rail Baltic raudtee trassi koridori määramine” puhul on tegu maakonnaplaneeringuga, tuleb see kooskõlastada kõigi maakonna kohalike omavalitsustega, olenemata sellest, kas Rail

Kohila näeb Rapla vallaga ühinemises pidurit

haldusreform

Kohila vallavolikogu lükkas tagasi Rapla vallavolikogu kutse alustada ühinemisläbirääkimisi. Kohila hinnangul sattuks suurvallas ohtu Kohila gümnaasiumi, kuid ka tervisekeskuse tulevik. Vivika Veski Loe pikemalt 3. veebruari Raplamaa Sõnumitest

Kohila vald jättis Rail Balticu maakonnaplaneeringu kooskõlastamata

Kohila vallavolikogu lükkas üksmeelselt tagasi Rail Balticu maakonnaplaneeringu, kuna leidis, et seal välja pakutud trassivariant läheb vastuollu Kohila valla ja vallarahva huvidega. Kohila vallavolikogu on juba varem väljendanud seisukohta, et Kohila alevi ja Prillimäe aleviku vahelt kulgev trassivariant neile ei