Märksõna Arhiiv: rail baltic

Majandusteadlane Endel Oja Rail Balticust: „ Kõige masendavam on, et see jääb meie lastele ja lastelastele ülalpidada.”

Stina Andok / foto: Stina Andok. Majandusteadlane ja Tallinna Tehnikaülikooli juhtimisdotsent Endel Oja on aktiivselt väljendanud oma vastumeelsust Rail Balticu suhtes ning on üks 400 ühiskonnategelasest, kes on allkirjastanud avaliku kirja Riigikogule, millega nõutakse Rail Balticu seaduse tühistamist. Kuidas teie

Kohila vald taotleb kohtu kaudu Rail Balticu maakonnaplaneeringu tühistamist

rail baltic

Helerin Väronen. Tallinna halduskohus ei rahuldanud kaebajate taotlust esialgse õiguskaitse saamiseks. Eesti Looduskaitse Selts, MTÜ Avalikult Rail Balticust, kaks eraisikut ja ainukese omavalitsusena Kohila vallavalitsus esitasid Tallinna halduskohtusse kaebused Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kaebused jõudsid kohtusse 15. märtsil. Kaebuse esitanute

Rail Baltic on kasvatanud huvi kruusakaevandamise vastu

rail baltic

Siim Jõgis Seoses Rail Balticu trassi rajamisega on tärganud huvi kruusa kaevandamise vastu ka Rapla maakonnas. Kuigi kohalikud omavalitsused ei saa anda lubasid kaevamistööde alustamiseks või isegi uuringute läbiviimiseks, on neil õigus nõu anda. Näiteks Märjamaa vallavalitsuselt küsiti eelmisel aastal

Kohila vallavalitsus sai volikogult loa vaidlustada Rail Balticu planeering

rail baltic

Helerin Väronen Kohila volikogu andis oma 27. detsembri istungil vallavalitsusele õiguse vaidlustada Rail Balticu planeeringut. Seda, kas vaidlustamine on ka mõistlik, näitab aga õiguslik analüüs. Kohila vallavanem Heiki Hepner sõnas, et nende arvamus seoses Rail Balticu planeeringuga on küll ära

Rail Balticu ehitamisel kuluks Lelle – Pärnu raudteelõik ära

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman. Ehitusmaterjalide vedu rongidega tuleks tõenäoliselt odavam kui veoautodega, samuti oleks väiksem kohalikele teedele tehtav kahju, leiavad Rail Balticu projektiga seotud isikud. aasta algusest lõppeb reisijatevedu Lelle – Pärnu raudteel selle kehva tehnilise seisukorra tõttu.

Rahandusministeerium kaalub Kohila valla vastuväiteid Rail Balticu planeeringule

rail baltic

Vivika Veski. Rahandusministeeriumi esindajad kuulasid ära Kohila valla vastuväited Rail Balticu planeeringule. Arvamuse nende suhtes lubas ministeerium välja kujundada oktoobri keskpaigaks. Kohila on ainus omavalitsus Rapla­maal, kes jättis Rail Balticu Rapla maakonnaplaneeringu kooskõlastamata. Ühtlasi esitas vald muudatusettepanekuid ja vastuväiteid. Vastuväited

Suured RB küsimused – palju see maksab, kes seal sõitma hakkavad, kuhu välja jõuab?

Siim Jõgis / foto: Siim Solman. Rail Baltic on eestlaste ja raplamaalaste meeli erutanud vähemalt viimased viis aastat. Tänavu juunis ratifitseeris Riigikogu Rail Balticu leppe ning nüüd võib olla kindel, et see raudtee ka tuleb. Raplamaa Sõnumid istus laua taha

Lelle-Pärnu raudteelõigu saatus on lahtine

Möödunud neljapäeval otsustas vabariigi valitsus, et Lelle-Pärnu vaheline raudteelõik jääb investeeringust ilma, mistõttu on selle säilimine seatud küsimärgi alla. 69,5 kilomeetri pikkuse Lelle-Pärnu raudteelõigu kapitaalremont maksaks 17 miljonit eurot. Valitsuse kokkuleppes, millega otsustati, millised taristuobjektid 2018-2020 täiendavad 135 miljonit eurot

Kehtna ja Järvakandi lubavad kaevandaja tagahoovi

Kehtna vallavolikogu nõustus osaühingu Eesti Killustik taotlusega uurida sajal hektaril Järvakandi külje all Rail Balticu jaoks vajamineva kruusa levikut, sama on teinud Järvakandi vallavolikogu. „Uurimistöö eesmärk on leida sobivat materjali Rail Balticu raudteetrassi ehitustöödeks. Olenevalt Rail Balticu maavarade kasutamise mahust

Rail Baltic ärgitab kaevandushuvi

Raplamaal on kaevandajad viimase 12 kuu jooksul esitanud keskkonnaametile üle kümne ehitusmaavara geoloogilise uuringu taotluse ehk kaevandamishuvi on enam kui kümnekordistunud. Viimase aasta jooksul on ehitusmaavarade geoloogilise uuringu lubade taotlusi esitatud Raplamaal rohkem kui varasemail aastail. Sama suundumust võib täheldada

Parema Rail Balticu poolt: on vaja sügavamat mõtete korrastamist

Juune holvandus

Rail Balticust kõneleb klassikaline filoloog ja usundiloo teadlane Marju Lepajõe. Seekord arvas toimetus, et filosoofilisema meelega humanitaaril on võime näha selgemalt ja kaugemale arvudest, majandusest, mis pole ju muud kui inimeste vahelised suhted. Miks liitusite RB projekti avalikustamise teemaga? Kui

Eesti Killustik tahab hakata Selja külas Rail Balticu jaoks kruusa kaevandama

Kehtna vallavolikogu arutab täna eelnõu, mille vastuvõtmine annab osaühingule Eesti Killustik nõusoleku uurida Rail Balticu jaoks vajamineva maavara kaevandamise võimalust Selja külas. Eesti Killustik taotleb üldgeoloogilise uurimistöö luba ehitus- ja täitekruusa otsinguks Järvakandi uuringuruumis, taotlusele on alla kirjutanud ettevõtte juhatuse

Ministeerium lisab Rail Balticu leppe ratifitseerimisele hoogu

rail baltic

Majandusminister palus ministeeriumidel kooskõlastada Rail Balticu riikidevahelise kokkuleppe ratifitseerimiseelnõu kiirkorras, kodanikuühenduse hinnangul pole kiirustamine aga põhjendatud. Majandus- ja taristuminister Kadri Simson saatis viiele ministeeriumile ja Riigikontrollile eelmisel esmaspäeval kirja, milles palub Rail Balticu kolme Balti riigi valitsuste vahelise kokkuleppe ratifitseerimise

Kuidas põder üle Rail Balticu pääseb

Põdrad üle ökodukti ei lähe, ütlevad jahimehed. Loomulikult lähevad, kui see õigesti ja õigesse kohta ehitada, väidavad Rail Balticu loomastiku-uurijad vastu. Peaaegu miljonieurosel ulukisillal liiguvad vaid seenelised. Nõnda algab uudislugu, mis ilmus mõni aasta tagasi Soome ajakirjanduses. Eesti jahimehed kardavad,

Ühisettevõte esitas Rail Balticu jaoks uue rahataotluse

rail baltic

Ühisettevõte RB Rail AS esitas uue taotluse Euroopa toetusrahale, summat ei avalikustatud, kuid raha läheb Eestis raudteetammi ehituseks ning Vanasadama ja Ülemiste terminali ühenduseks. Taotlus esitati Euroopa ühendamise rahastu kolmandasse taotlusvooru (CEF III – Connecting Europe Facility) eelmisel nädalal. Ühisettevõttes

Valitsus kiitis heaks Rail Balticu leppe, vastased avaldasid samal ajal meelt

Valitsus kiitis heaks Rail Balticu kolme Balti riigi vahelise kokkuleppe allkirjastamise, kuid lubas lepet enne mitte Riigikogule ratifitseerida anda, kui aprillis valmib ka tasuvusuuring. „Tulenevalt sellest uuringust peab valitsus igal juhul langetama uue otsuse – et saata see [kokkulepe] Riigikogule

Kohila vald suhtub kaevandamishuvisse ettevaatlikult

Kohila vald lükkas tagasi Rail Balticu jaoks maavara kaevandada sooviva ettevõtja uuringuloa taotluse, nõustudes samas teise ettevõtja sooviga uurida metsateede ehituseks vajalikku maavara. Kohila vallavanem Heiki Hepner ütles, et otsuseid mõjutas eeskätt võimalike kaevanduste mõju sotsiaalsele keskkonnale ehk see, kui

Lellaperest väljuv Rail Balticu kõrgepingeliin läheb maakaablisse

Kehtna alajaam ja Rail Balticu veoalajaam plaanitakse ühendada maakaabliga, loobudes laia kaitsekoridori nõudvast topeltõhuliinist, samas kaalutakse alajaama kolimist üldse raudtee äärde. Koos praeguste elektri õhuliinidega vajaks Rail Balticu õhuliin kuni 125 meetri laiust koridori, et välistada mastide kukkumine naaberõhuliinile. Kohalikud

Uuringud andsid vastakaid tulemusi

rail baltic

Ministeeriumi tellitud uuring näitab elanike toetust Rail Balticule, kodanikuühenduse tellitu samas seda, et inimesed eelistavad uue Rail Balticu raudtee rajamisele kiiruse tõstmist praegusel raudteel. Näiline vastuolu kahe uuringu vahel võib statistiku ja rahvastikuteadlase professor Ene-Margit Tiidu hinnangu kohaselt tuleneda sellest,

Eesti inimesed eelistavad Rail Balticule kiiruse tõstmist praegusel raudteel

rail baltic

Olemasoleva raudteevõrgu kiiruste tõstmist eelistab ligi kaks korda enam Eesti inimesi kui läbi Pärnu kulgevat Rail Balticut, selgus kodanikuühenduse tellitud arvamus­uuringust. Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust (ARB) eilsel pressikonverentsil Tallinna keskraamatukogus tutvustas statistik ja rahvastikuteadlane professor Ene-Margit Tiit Tartust videokõne kaudu

Maavanem lükkas Kohila Rail Balticu ettepanekud enamjaolt tagasi

rail baltic

Kohila vald pakub endiselt Rail Balticu planeerijaile oma abi, et selgitada välja, kui palju elanikke raudtee ehitusele tegelikult ette jääb. Planeerijad on abi seni tagasi lükanud. „Urge bensiinijaamast paremat kätt jääb maja, kus on katus sisse kukkunud. See maja loetakse

Rail Balticu Rapla koosolekul räägiti maast

Kuidas saada maa eest õiglast hinda? Kas juurdepääs kodule säilib? Kumb on parem – ökodukt või vaiadel raudtee? Neid teemasid arutati Rail Balticu maakonnaplaneeringu Rapla arutelul. Rail Balticu alla jäävate maade omandamine on üks teema, mida projekti vedajad koosolekutel tutvustavad.

Harjumaal arutati Rail Balticu planeeringut, Raplamaal seisab see ees

rail baltic

Kuidas hüvitatakse miljööväärtuse kadu? Mil moel korvatakse põllumeestele ümbersõit? Need ja veel mõned küsimused jäid Rail Balticu Harju maakonnaplaneeringu Saku arutelul vastuseta. Küll aga lubas maa-ameti kinnisvara haldamise osakonna juhataja Merje Krinal, et nad mõtlevad sellele, mida teha maadega, mida

Rail Baltic jätab Raplamaal suurulukitele seitse ülepääsu

ökodukt

Vivika Veski Raplamaal hakkavad suurulukid planeeringu järgi üle Rail Balticu raudtee pääsema seitsmes kohas, neist kuues ökodukti kaudu, osa loodusteadlasi näeb siiski ohtu suur- ulukite populatsioonile. Rapla maakonnas on ökoduktid planeeritud Kohila vallas Urge ja Loone küla piirkonda, Rapla vallas