Märksõna Arhiiv: rapla vald

Uute tööruumide leidmiseks käivad alles läbirääkimised

Katri Reinsalu. Maakonna suurima ühinemise läbi teinud Rapla vald pidi kohe alguses arvestama, et suurenenud kollektiiv vajab varasemast suuremat tööpinda. Seetõttu palus vallavalitsus juba jaanuarikuus volikogult nõusolekut korraldada riigihange uute tööruumide leidmiseks.

Rapla vald panustas aastavahetuse ilutulestikku kõige enam

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman. Aastanumbri vahetumist tähistatakse enamasti ilutulestikuga. Paukude ja vaatemänguga saadetakse vana aasta ära ning tervitatakse uut. Ka osa Rapla maakonna valdasid on oma kukrut kergendanud ning eelarvest ilutulestiku jaoks vahendeid eraldanud. Rapla valla ilutulestikku tullakse

Rapla vallavolikogu määras vallavalitsuse ja ROL-i liikmed

Katri Reinsalu. Neljapäeva õhtul toimunud Rapla vallavolikogu istungil kinnitati vallavalitsuse liikmed ning määrati Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) koosseisu esindajad. Kinnitatud struktuuri järgi peaks vallavalitsus koosnema seitsmest liikmest. Nagu vallavanem Piret Minn ka varem on ütelnud, ei suudeta tõenäoliselt kõiki kohti

Rapla vald ja ROL ei ole maade jagamise osas kokkuleppele jõudnud

Aprilli lõpus kirjutas Raplamaa Sõnumid, et Raplamaa Omavalitsuste Liit soovib Rapla vallaga vahetada kinnistute hoonestusõigusi. Vahetuskauba tegemine on mitmel moel seatud küsimärgi alla, sest lauale on tulnud uusi ideid. Et kogu loost täpsemat pilti saada, vaatame tagasi aprillikuu eelviimasele nädalale,

ROL ja Rapla vald jagavad maid

Esmaspäeval otsustas SA Raplamaa Haigla nõukogu anda osa haigla territooriumi hoonestusõigusest üle Raplamaa Omavalitsuste Liidule, mitte Rapla vallale. Laual oli kaks varianti: kas anda maatükk, millel praegu asub psühhiaatria osakond, Rapla vallale või ROL-ile. Haigla nõukogu liikme ning ROLi juhatuse

Rapla rahvas toetab ujumiskoha loomise ideed

Rapla valla 2017. aasta kaasava eelarve konkursile laekus kokku üheksa ettepanekut, mis suunati kõik rahvahääletusele. Hääletusvoor lõppes esmaspäeval, 20. märtsil. Tänavu osales hääletusel kokku 539 inimest, kellest 430 edastas oma hääle elektrooniliselt ning 108 inimest tegi seda raamatukogudes või vallamajas

Kolm valda allkirjastasid ühinemislepingu

Veel enne jõulupühi jõudsid kolm Raplamaa valda – Kaiu, Raikküla ja Rapla, kokkuleppele ühineda haldusreformi käigus uueks omavalitsuseks, mille nimeks saab Rapla vald. Neljapäeval, 22. detsembril pidasid kolme omavalitsuse volikogud Rapla riigimaja suures saalis ühise istungi, mille käigus ühinemisleping ja

Järvakandis koguti ligikaudu 400 allkirja Raplaga liitumise poolt

Haldusterritoriaalne reform kütab jätkuvalt kirgi ning seda eriti teravalt Järvakandis. Samal ajal kui kohalik vallavolikogu arutas koos Kehtna kolleegidega võimalikku liitumislepingut, esitles Järvakandi volikogu liige Enno Alliksaar ligikaudu 400 kogutud allkirja, mis on antud Raplaga liitumise poolt. Vallavanem Mart Järviku

Rapla sai Kehtnalt teistkordse “ei”

Kolmapäeval, 17. augustil otsustas Kehtna vallavolikogu vastata eitavalt Rapla valla ettepanekule alustada liitumisläbirääkimisi. See oli juba teine eitav vastus Rapla vallale, sest esimest korda anti sama vastus juba jaanuaris. Pärast seda on Kehtna esindajad käinud Rap­la liitumisgrupi laua taga vaatlejatena.

Rapla õpilasmalev tegi ära suure töö

Igal aastal on Rapla valla 14-17-aastastel noortel võimalus rakendada end tööle Rapla valla heaks, astudes õpilasmalevasse. Sel aastal toimus õpilasmalev Raplas kahes vahetuses. Esimeses vahetuses osales kahes rühmas Raplas kokku kolmkümmend noort, Alus kuusteist noort ja Hagudis üksteist noort. Noori

Plaanipuudust meenutav koolivõrguplaan

Mulle meeldib, kui Rapla saab endale uue tänapäevase gümnaasiumi, sest haridus on kõige tähtsam. Arhitektuurivõistluse käigus kuulukse olevat uuele koolihoonele ka igati uhke kavand sündinud, mis vana algklasside maja taguse jõekääru võimalusi nutikalt ära kasutab. Ainult et – Raplal on

Rapla vald loodab moderniseerida Kuusiku lennuvälja PKT meetme kaudu

kuusiku lennuväli

Rapla vald näeb tulevikus Kuusiku lennuvälja Eesti lennuspordi, harrastuslennunduse ja lennukoolituse keskusena. Selle visiooni teostamiseks loodetakse saada toetust PKT (piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise) meetme kaudu. Rapla maakonna poolt sellesse meetmesse esitatud projektidest on sõelale jäänud kümme. Kuusiku ehk Rapla lennuvälja projekt

Alu hariduskeskuse ehitus on lammutusfaasis

alu kool

Alu lasteaias-algkoolis käib hoogne lammutustöö. See kestab veel paar nädalat, kuni aprillikuuni, siis alustatakse juba ehitustöödega. Natuke rohkem kui kolm nädalat tagasi allkirjastati Alu hariduskeskuse ehitusleping ning eeltööd ehk lammutamine on sellest ajast ka kestnud. Ehitushange kuulutati välja juba eelmise

Rapla vald tegi hooldekeskuse rajamisel ootamatu kõrvalepõike

hooldekeskus

Rapla vallavalitsus lõpetas Rapla uue hooldekeskuse projektijuhi Avo Antoniga töösuhte ja tellib hooldekeskusele ekspertidelt tasuvusanalüüsi. Avo Anton võeti Rapla haigla naabrusse plaanitava uue hooldekeskuse projektijuhina tööle tänavu jaanuaris, tema töösuhe lõpetati kaks kuud hiljem eelmisel teisipäeval. Sellest vähem kui nädal

Rapla, Juuru ja Kohila saavad uue jäätmehoolduseeskirja

prügi

Rapla, Juuru ja Kohila valla elanikke ootavad ees muudatused jäätmete sorteerimises. Need rakenduvad pärast uue hankelepingu jõustumist, seni jätkavad jäätmevedu senised vedajad. Maakonna kolm omavalitsust muutsid jäätmehoolduseeskirju ning liitsid uue hanke tulemusel olmejäätmeveo jäätmeliikide hulka ka biolagunevad jäätmed ning vanapaberi

Rapla vald lisas Rail Balticu kooskõlastusele märkused peatuse kohta

rail baltic

Rapla vallavolikogu kooskõlastas Rail Balticu trassiasukoha maakonnaplaneeringu, kuid lisas, et projekteerimisel tuleb arvestada perspektiivse Rapla peatuse ja kaasneva taristuga. Lisaks peatuse, seda teenindava hoonestuse, juurdepääsude ja taristuga arvestamisele lisas Rapla vallavolikogu veel kaks märkust. Esiteks tuleb otsuse kohaselt Rail Balticu

Kohila näeb Rapla vallaga ühinemises pidurit

haldusreform

Kohila vallavolikogu lükkas tagasi Rapla vallavolikogu kutse alustada ühinemisläbirääkimisi. Kohila hinnangul sattuks suurvallas ohtu Kohila gümnaasiumi, kuid ka tervisekeskuse tulevik. Vivika Veski Loe pikemalt 3. veebruari Raplamaa Sõnumitest

Koduloolane: Rapla juubel Raplamaa Sõnumites

koduloolane

2016. aasta on kuulutatud Rapla vallas juubelite aastaks – täitub 775 aastat (1241. a) Rapla esmakordsest mainimisest ja 125 aastat Rapla valla moodustamisest. Aga olulisi ümmargusi tähtpäevi on muidki. Näiteks möödub 115 aastat Rapla kahe torniga kiriku (1901. a) pühitsemisest, 130 aastat

Kas Raplamaa on arenev või taandarenev maakond?

Seekordse vestlusringi ajendiks oli mõttekoja Praxis eelmise aasta lõpus ilmunud uuring („Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule“), mille järeldus Rapla maakonna kohta oli selline: „Tulenevalt Tallinna lähedusest ei ole Raplamaa enda potentsiaali täiel määral ära kasutanud (turismimagnetid, muuseumid, ettevõtlusalad). Pealinna lähedus

ROL rääkis suu puhtaks

10. novembril saatis ROL-i juhatus kirja Vabariigi Valitsusele, milles öeldi, et ei toeta valitsuse tegevust haldusreformi ettevalmistamisel, tauniti korruptsioonijuhtumeid riigis ja lõpuks tehti ettepanek valitsusel täies koosseisus tagasi astuda. Pöördumine tekitas pisut tähelepanu meedias, valitsus sellele reageerinud ei ole. ROL-i