Märksõna Arhiiv: raplamaa omavalitsuste liit

Parima ettevõtja nominendid on selgunud

Raplamaa Sõnumid / foto: Siim Solman. Juuni alguses kuulutavad sihtasutus RAEK ja Raplamaa Omavalitsuste Liit pidulikul auhinnatseremoonial välja parima ettevõtja konkursi laureaadid. Veebruari- ja märtsikuu jooksul esitati konkursile 64 ankeeti, sh 39 ainukordset ning 1 õpilasfirma. Mittekvalifitseerituks osutus vastavalt komisjoni

Lisaraha kruusateede hoolduseks ei tule

Siim Jõgis / foto: Siim Solman. Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) taotles vabariigi valitsuselt lisaraha kruusakattega teede korrashoiuks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kaudu saabunud vastus oli aga eitav. ROL tõi oma taotluse põhjenduseks, et 2017. aasta oli tavapärasest oluliselt vihmasem ja

Teetöödest Rapla maakonnas

Inge Põlma / foto: Siim Solman. Raplamaa omavalitsused soovivad vabariigi valitsuselt lisaraha, et korda teha kruusateid. See pole tavapärane kurtmine kevadise teedelagunemise üle, vaid eelmise aasta vihmane suvi ja sügis ei võimaldanud teid hooldada ning seetõttu on kruusateed muutunud raskesti

ROL taotleb valitsuselt lisaraha teede remondiks

Siim Jõgis / foto: Siim Solman. Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) esitas valitsusele taotluse, et saada Rapla maakonna valdadele 292 320 eurot kruusakattega teede hooldusremondiks. Taotluses seisab: “Seoses erakorralise olukorraga kohalike omavalitsuste omandis olevatel kruusakattega teedel palume Vabariigi Valitsusel leida täiendavaid rahastamisvõimalusi

Simson andis ROL-ile Lelle-Pärnu raudteeliikluse osas vastuse

Katri Reinsalu / foto: Siim Solman. Ülejärgmise aasta 1. jaanuarist peatab riik reisijateveo Lelle-Pärnu raudteelõigul. Oktoobri alguses saatis Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) koos Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-ga pöördumise majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni poole. Selles taotleti raudteeliikluse jätkamist Lelle–Pärnu liinil. Eelmisel

ROL jättis ühe etapi seljataha

Tõnis Tõnisson / foto: Siim Solman. Neljapäeval, 12. oktoobril, tõmmati Järvakandi kultuurihallis joon alla maakonna arengu ühele kõige muutusterohkemale etapile – Raplamaa Omavalitsuste Liidu VII koosseis oli kogunenud, et teha tagasivaate viimasele neljale aastale, aga tükati ka palju pikemasse tegevusperioodi.

Kui palju liikmeid on tulevases omavalitsuste liidu täiskogus?

Siim Jõgis. Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) 31. augusti täiskogu istungi üks põhiteema oli, kuidas moodustada ROL-i täiskogu pärast kohalikke valimisi. Siis jääb Raplamaale senise kümne asemel neli valda. Tahes-tahtmata tekib küsimus, kui palju liikmeid peaks täiskogu laua taga tulevikus istuma

Maavalitsuse ülesannete jagamise eelnõu jõuab volikogude ette

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) arutas neljapäeval, 29. juunil oma täiskogul, mis saab praegustest maavalitsuse ülesannetest. Teatavasti sulgevad maavalitsused järgmise aasta esimesest jaanuarist oma uksed ning see jätab praeguse seisuga lahtiseks nii mõnedki otsad. Kes hakkab tegelema maakonna arendustöö või haridus-

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praegused volikogud

Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult omavalitsuslikud ülesanded üle võtavad. Eelmisel kolmapäeval, 14. juunil võttis Riigikogu vastu seadusepaketi, mille järgi langetavad omavalitsuste ühiselt täidetavate ülesannete

Täiskogu ei jõudnud ROL-i kinnistu osas konkreetse lahenduseni

Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) arutas neljapäeval, 25. mail toimunud täiskogu istungil Alu tee 1B hoonestusõiguse üleandmist Rapla vallale hooldekeskuse rajamiseks. Juba pikemat aega õhus olnud teemale oodati ROL-i täiskogult konkreetset lahendust, kuid selleni saadikud ei jõudnud. Siiski oli õhus kaks

Omavalitsuste liidu ettepanekud näevad ette maavalitsuse rolli olulist kärpimist

Omavalitsuste liidu nägemus hõlmab kuut ettepanekut, mille kaasamise tulemus oleks maavalitsuse rolli oluline vähenemine ning omavalitsuste liidu rolli kasv. Eelmise nädala neljapäeval, 10. detsembril kiitsid Raplamaa vallavanemad Käru pritsumajas heaks ettepanekud maakonna tasandi koostööst haldusreformi kontseptsioonis. Reedel, 11. detsembril said

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

Rapla maakonna omavalitsuste juhid on erinevatel seminaridel ja konsultatsioonidel soovinud endale teha selgeks Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusreformi kava eesmärke ja sisu. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed püüdsid 5. ja 9. novembril oma koosolekutel süveneda haldusreformi kontseptsiooni eelnõus kirjapandusse ning