Märksõna Arhiiv: rol

Omavalitsusliidu büroos on ametis kaks uut spetsialisti

Stina Andok Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega on kasvanud Raplamaa Omavalitsuse Liidu (ROL) kohustuste hulk ning tööle on võetud uusi spetsialiste. Kultuuri- ja hariduse spetsialistina alustas tööd Imbi Kalberg ning turvalisuse ja rahvatervise spetsialistina Ülle Laasner.

Raplamaa Omavalitsuste Liitu juhib Heiki Hepner

Inge Põlma / foto: Siim Solman. Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) täiskogu uus koosseis sai esmakordselt kokku veidi tavatult 15. detsembril, sest traditsiooniliselt koguneb täiskogu neljapäeviti. Täiskogu istungile eelnes ROL-i juhatuse koosolek, kus valiti juhatuse esimeheks Kohila vallavanem Heiki Hepner ja

Kaheksa volikogu on ülesannete ülevõtmise heaks kiitnud

Siim Jõgis Enne maavalitsuste sulgemist 2018. aasta 1. jaanuaril tuleb selgeks saada, kes nende ülesanded üle võtab. Selle küsimusega on Raplamaa Omavalitsuste Liit (ROL) terve suve tegelenud. ROL-i tegevjuht Silvi Ojamuru koostas koostöös rahandusministeeriumiga eelnõu versiooni, mis pakub küsimusele lahenduse,

Rapla vald ja ROL ei ole maade jagamise osas kokkuleppele jõudnud

Aprilli lõpus kirjutas Raplamaa Sõnumid, et Raplamaa Omavalitsuste Liit soovib Rapla vallaga vahetada kinnistute hoonestusõigusi. Vahetuskauba tegemine on mitmel moel seatud küsimärgi alla, sest lauale on tulnud uusi ideid. Et kogu loost täpsemat pilti saada, vaatame tagasi aprillikuu eelviimasele nädalale,

ROL ja Rapla vald jagavad maid

Esmaspäeval otsustas SA Raplamaa Haigla nõukogu anda osa haigla territooriumi hoonestusõigusest üle Raplamaa Omavalitsuste Liidule, mitte Rapla vallale. Laual oli kaks varianti: kas anda maatükk, millel praegu asub psühhiaatria osakond, Rapla vallale või ROL-ile. Haigla nõukogu liikme ning ROLi juhatuse

ROL-i täiskogul räägiti Omnivast ja Raplamaa haiglast

Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogul möödunud neljapäeval olid peamised teemad uus postiseaduse eelnõu ning SA Raplamaa Haigla tegevused ja nende toetamine. Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas tegi ülevaate posti- ja pakivaldkonna tulevikust ning uue postiseaduse eelnõu väljatöötamisest. Ta rääkis, et praegust

Esimese tasandi teenuse hind tõstatas vallajuhtides küsimusi

innove

Raplamaa Omavalitsuste Liidu 28. jaanuari täiskogu istungil esines Rapla Rajaleidja keskuse juhataja Ruth Lippus ettekandega „Haridustugiteenused eile ja täna: Eestis ja Rap­lamaal“. Muuhulgas tutvustas Rajaleidja enda pakutava I tasandi tasulise teenuse ostmise võimalust SA Innove kaudu. Vallajuhid väljendasid väljapakutud hindade

ROL rääkis suu puhtaks

10. novembril saatis ROL-i juhatus kirja Vabariigi Valitsusele, milles öeldi, et ei toeta valitsuse tegevust haldusreformi ettevalmistamisel, tauniti korruptsioonijuhtumeid riigis ja lõpuks tehti ettepanek valitsusel täies koosseisus tagasi astuda. Pöördumine tekitas pisut tähelepanu meedias, valitsus sellele reageerinud ei ole. ROL-i

Kas abipolitseinikke tuleks rahaliselt premeerida?

Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht Margus Kaldma andis ROL-i täiskogu ees ülevaate meie abipolitseinike panusest avaliku korra tagamisel. Ta tegi ROL-ile ettepaneku, et kui vallad suudaksid kokku panna 3000 eurot, võiks selle summa eest premeerida rohkem väljas käinud abipolitseinikke.   Maakonnas

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

Rapla maakonna omavalitsuste juhid on erinevatel seminaridel ja konsultatsioonidel soovinud endale teha selgeks Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusreformi kava eesmärke ja sisu. Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed püüdsid 5. ja 9. novembril oma koosolekutel süveneda haldusreformi kontseptsiooni eelnõus kirjapandusse ning

Vastused ROL-i esitatud küsimustele

Enne 14. oktoobril Rapla kultuurikeskuses toimunud haldusreformi ettevalmistavat seminari esitas Raplamaa Omavalitsuste Liit rahandusministeeriumile rea küsimusi, millele seminari ajaks veel vastuseid ei olnud. Koos seminari kokkuvõtetega saadeti ka vastused. Miks ei ole haldusreformi lähtekohtade, korraldamise printsiipide ja eesmärkide kohta adekvaatset

Vallavanemad arutasid Kehtna MTK tuleviku üle

Raplamaa omavalitsuste liidu vallavanemate kogu oktoobrikuisel kokkusaamisel oli üheks teemaks Kehtna majandus- ja tehnoloogiakooli positsioneerimine kutsehariduse maastikul. Vallavanemad kogunesid seekord Kohila raamatukogus. Pärast Kohila vallavanema Heiki Hepneri tervitussõnu, kes kutsus kõiki hiljem vallamaja külastama, tegi oma ettekande Kehtna majandus-ja tehnoloogiakooli

Haldusreform nagu 20 aastat kestnud „Õnne 13“, mille lõpp veel ei paista

24.septembrist 14. oktoobrini viis rahandusministeerium koostöös maavalitsuste ning uuringu- ja konsultatsioonifirmaga Cumulus OÜ kõigis maakondades läbi kolmetunnised haldusreformi aruteluseminarid eesmärgiga kutsuda omavalitsuste, maakondades tegutsevate vabaühenduste ja ettevõtete esindajaid reformi teemadel kaasa mõtlema. Reformi ettevalmistava „sõnaralli“ lõpp-peatus oli Raplas. Kultuurikeskuse saalis,