Järvakandi teeb läbirääkimiste alustamiseks ettepaneku Märjamaale ja Vändrale

järvkandi volikogu

Järvakandi vallavolikogu otsustas eelmisel kolmapäeval, 3. veebruaril teha ettepaneku alustada haldusreformi kontekstis läbirääkimisi Vändra ja Märjamaa vallale.

Eriti just Märjamaa puhul ei tähenda see tingimata liitumist terve vallaga, vaid pigem on luubi all üksikute külade saatus, kelle jaoks Järvakandi on tõmbekeskus. Varem oli Järvakandi teinud ettepaneku läbirääkimisteks Kehtna, Käru ja Raikküla vallaga.
Järvakandi on võrreldes ülejäänud Rapla maakonna valdadega keerulisemas seisus, sest nad on enklaavina Kehtna valla sees ning sellega tuleb arvestada kõikidel läbirääkimistel. Järvakandi vallavanem Mart Järvik rääkis, et temale sümpatiseerib idee Lõuna-Raplamaa vallast, mille keskus asuks just Järvakandis. Selle arvestusega tehti ka esimene ring ettepanekuid Kehtna, Käru ja Raikküla vallale. Järvik rääkis, et see ei ole ainult tema idee ning heakskiitu on ta sellele plaanile saanud ka mujalt.
Järvakandi vallavolikogu liige Enno Alliksaar avaldas heameelt selle üle, et ettepanek läbirääkimisteks tehakse just Vändra vallale. Samas täheldas ta, et enne muude läbirääkimistel kõneks tulevate küsimuste lahendamist tuleb lahendada kolme Järvakandi külje all asuva küla probleem. Need külad paiknevad Kehtna valla territooriumil, kuid peavad enda tõmbekeskuseks just Järvakandit. Nende kolme küla (Ahekõnnu, Selja ja Nõva) küsimus on Alliksaare sõnul õhus olnud juba aastaid. Varem on nende külade elanikud avaldanud soovi liituda just Järvakandiga. Alliksaar avaldas lootust, et haldusreformi käigus see probleem laheneb. Ta tegi ka volikogule ettepaneku, et enne läbirääkimiste alustamist tuleks Järvakandi kultuurihalli kokku kutsuda rahvakoosolek, kus volikogu kuulab ära Järvakandi valla elanike mõtted.

Siim Jõgis / foto: Siim Solman

Samal teemal

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praeg... Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Kehtna kunstide kool laieneb Järvakanti Kehtna ja Järvakandi valla ühinemise käigus avab Kehtna kunstide kool Järvakandis oma filiaali. Õppetööd plaanitakse alustada juba esimesel septembril...