Juuru otsustas, kellega soovitakse läbirääkimisi alustada

Eilsel Juuru vallavolikogu istungil oli mitmeid olulisi teemasid, kuid üheks tähtsamaks kujunes haldusreformi edasine käik Juuru vallas.

Juuru vald taotles Riigikohtult haldusreformi seaduse tervikuna kehtetuks või mõne selle sätte põhiseaduse vastaseks tunnistamist. 20. detsembril tuli Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus, millega jäeti Juuru taotlus enamjaolt rahuldamata.

Eilsel vallavolikogu istungil tuli otsustada, kuhu ja kuidas edasi minna. Laual oli erinevaid variante: kas hakata läbi rääkima Kohila, Kehtna või Raplaga või mitte ühegagi neist. Viimane variant välistati üksmeelselt. Kuigi vallavolikogu esimees Sirje Endre ütles, et ühel, teisel ja kolmandal juhul kaotab Juuru igatahes, otsustas volikogu enamus teha läbirääkimiste osas ettepaneku Kohila vallale. Seda otsust pooldas seitse volikogu liiget. Kaks volikogu liiget andsid poolthääled Kehtna vallaga läbirääkimisteks ning Rapla vallaga koostöö tegemise poolt ei hääletanud ükski volikogu liige.

Mariliis Vest / foto: RS arhiiv (Alice Võsu)