Juuru taotles advokaadibüroolt haldusreformi kohta õiguslikku analüüsi

juuru vald

Juuru vald taotles advokaadibüroolt HansaLaw õiguslikku analüüsi selle kohta, kas käimasolev haldusreform on Eesti seadustega kooskõlas.

Juuru vallavolikogu esimehe Sirje Endre sõnul on eriti terava küsimuse all Põhiseaduse ptk 14 § 158 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2, 3 ja 15. Need räägivad omavalitsuse õigustest otsustada iseseisvalt küsimusi oma töökorralduse, arengukava ja piiride suhtes. Samuti võib tema sõnul olla nende kahe suure vastuolu kõrval veel üks riive, mida saab järeldada Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhjal.
Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas on kõige muu kõrval öeldud nii: Kohaliku omavalitsuse üksustega konsulteeritakse õigel ajal ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimisel ja otsustamisel nii palju kui võimalik.
Endre ütles, et analüüsi tulemused loodetakse kätte saada juuli lõpus. Nendest tulemustest lähtuvalt plaanitakse ka edaspidist käitumist haldusreformi kontekstis. Endre ütles, et kui analüüsi tulemused peaksid näitama, et plaanitav reform läheb tõepoolest seadustega vastuollu, siis on Juuru vald valmis oma huvide kaitseks pöörduma kohtu poole.
Lõplikku otsust valla tuleviku kohta ei saa Endre sõnul teha enne, kui analüüsi tulemused käes on. Praegu on Juuru laual liitumisettepanekud Kohila, Kehtna ja Rapla vallalt.
Kolmapäeval, 29. juunil arutati Juuru vallavolikogu istungil veel teisigi haldusreformi murekohti. Näiteks käis vallavanem Margus Jaanson välja mõtte, et haldusreform ei põhine ühelgi arvutusel, mistõttu ei ole selge, miks 1500 elanikuga vald on halvem kui 5000 inimesega vald.
Teine mure, mida on välja käidud mujalgi ning korrati Juuru volikogus, on see, et väiksemate liitunud valdade inimestega ei pruugita uue suurvalla volikogus arvestada. Pole ühtegi garantiid, et väiksemate valdade esindajad jõuavad uues valimisringkonnas suurvalla volikogusse.
Istungi lõpetuseks ütles Juuru vallavolikogu esimees Sirje Endre, et tema hinnangul lõpeb haldusreformi tagajärjel omavalitsemine selle põhiseaduslikus tähenduses.
Vt ka  Margus Jaansoni arvamuslugu  „Pidada omavalitsust ehk korraldada oma kohapealset elu nii, nagu me soovime…“

Siim Jõgis / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 6. juuli Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praeg... Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Kehtnakandit ei tulegi, Järvakandi leppis Kehtna ... Haldusreformi käigus Kehtnast ja Järvakandist moodustatava uue valla nimeks saab Kehtna. Esialgu otsustasid ühinevad vallad, et uueks nimeks võiks ...