Kohila ja Juuru vald alustasid läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks

26. mail 2015 tegi Kohila vallavolikogu Juuru ja Kaiu vallale ettepaneku ühise omavalitsuse moodustamiseks. 27. aprillil tegi Kaiu vallavolikogu otsuse lõpetada Kohila vallaga läbirääkimised ühise omavalitsuse moodustamiseks.
22. detsembril 2016 vastas Juuru vallavolikogu omapoolse ettepanekuga Kohila vallale ühise omavalitsuse moodustamiseks. Seega on Kohila ja Juuru valla volikogud väljendanud soovi ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Kohila vallavolikogu, tuginedes mõlema valla soovile ühise omavalitsuse moodustamiseks ja läbirääkimiste kiireks ning efektiivseks läbiviimiseks, moodustas 27. detsembril neljaliikmelise ajutise komisjoni Juuru vallaga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks.  Komisjoni ülesandeks on ühinemislepingu eelnõu väljatöötamine.

Kohila vald palub Rapla vaavalitsusel ja haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikul komisjonil arvestada Kohila ja Juuru valla sooviga ühise omavalitsuse moodustamiseks ning anda täiendavat aega vajalike toimingute läbi viimiseks.
Jaanus Kõrv

Samal teemal

Kuimetsa küla inimesed arutasid liikumist Kose val... Esmaspäeval kogunes Kaiu valla Kuimetsa küla rahvas, et arutada võimalikku liikumist Kose valda. Samal teemal arutlesid märtsi lõpul Kaiu vallas asuva...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Juuru esitas Vabariigi Valitsusele oma seisukohad Esmaspäeval oli tärmin, mil haldusreformi seaduse (HRS) järgi oli kohalikul omavalitsusüksusel õigus esitada arvamus Vabariigi Valitsuse sundliitmise ...