Raikküla vallavolikogus läbis ühinemisleping esimese lugemise

Ühinemislepingu, mille eesmärk on moodustada Raikküla valla, Kaiu valla ja Rapla valla ühinemisega uus omavalitsusüksus, esimene lugemine oli 23. augustil Raikküla vallavolikogu istungil esimene päevakorrapunkt.

Lepingu kandis ette haldusreformi koordinaator Silvi Ojamuru, kes oli ühtlasi valmis vastama kõikidele vallavolikogu liikmete küsimustele.
Esimese lugemise järel tuleb eelmainitud valdadel esitada oma ettepanekud, kui soovitakse lepingut muuta. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. september. Muudatustega peavad nõustuma kõik osapooled ja seejärel läheb ühinemisleping kolmeks nädalaks avalikule väljapanekule.

Mariliis Vest / foto: Alice Võsu
Loe pikemalt 31. augusti Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praeg... Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Kehtnakandit ei tulegi, Järvakandi leppis Kehtna ... Haldusreformi käigus Kehtnast ja Järvakandist moodustatava uue valla nimeks saab Kehtna. Esialgu otsustasid ühinevad vallad, et uueks nimeks võiks ...