Rail Baltic jätab Raplamaal suurulukitele seitse ülepääsu

ökodukt

Vivika Veski

Raplamaal hakkavad suurulukid planeeringu järgi üle Rail Balticu raudtee pääsema seitsmes kohas, neist kuues ökodukti kaudu, osa loodusteadlasi näeb siiski ohtu suur-
ulukite populatsioonile.

Rapla maakonnas on ökoduktid planeeritud Kohila vallas Urge ja Loone küla piirkonda, Rapla vallas Röasse ja Alu-Metskülla ning Kehtna vallas Kärpla ja Selja küla piirkonda. Lisaks on Selja külla kavandatud eritasandiline riste maanteega, kus on tagatud ka loomade ülepääs.
Nende kohta on keskkonnamõju strateegilise hindamise loomastiku uuringut läbi viinud teadlased leidnud, et tegu on väga oluliste suurimetajate liikumisaladega. Esimese variandina on loomastiku-uurijad soovitanud jätta neisse piirkondadesse tarakatkestused ja kui see ei ole võimalik, siis rajada ökoduktid.

Foto: Alice Võsu

Samal teemal

Lelle-Pärnu raudteelõigu saatus on lahtine Möödunud neljapäeval otsustas vabariigi valitsus, et Lelle-Pärnu vaheline raudteelõik jääb investeeringust ilma, mistõttu on selle säilimine seatud kü...
Kehtna ja Järvakandi lubavad kaevandaja tagahoovi... Kehtna vallavolikogu nõustus osaühingu Eesti Killustik taotlusega uurida sajal hektaril Järvakandi külje all Rail Balticu jaoks vajamineva kruusa levi...
Rail Baltic ärgitab kaevandushuvi Raplamaal on kaevandajad viimase 12 kuu jooksul esitanud keskkonnaametile üle kümne ehitusmaavara geoloogilise uuringu taotluse ehk kaevandamishuvi on...