Riigikohus kuulutas kauaoodatud otsuse

Riigikohus kuulutas põhiseadusevastaseks vabariigi valitsuse poolt sundühendatavate omavalitsuste ühinemiskuludele ülempiiri kehtestamise, kuid muus osas tunnistas haldusreformi seaduse põhiseadusele vastavaks.

26 Eesti omavalitsust, sh Juuru ja Järvakandi vald Rapla maakonnast, taotlesid Riigikohtult 7. juunil 2016 vastu võetud (jõustus 1. juulil) haldusreformi seaduse tervikuna kehtetuks või mõne selle sätte põhiseaduse vastaseks tunnistamist (põhiliselt vaidlustati nn sundühendamist puudutavaid sätteid). Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis oma 20. detsembril kuulutatud otsuses, et põhiseadusega on vastuolus ja seega kehtetu haldusreformi seaduse § 24 lg 1 teise lause osa „kuid mitte rohkem kui 100 000 euro ulatuses“. Muus osas jäeti taotlused rahuldamata.

Inge Põlma
Loe pikemalt 21. detsembri Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praeg... Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Kehtnakandit ei tulegi, Järvakandi leppis Kehtna ... Haldusreformi käigus Kehtnast ja Järvakandist moodustatava uue valla nimeks saab Kehtna. Esialgu otsustasid ühinevad vallad, et uueks nimeks võiks ...