Seadusetegija „ostab“ ühinemist

haldusreform

Haldusreformi seaduse eelnõus on muuhulgas ette nähtud hüvitised neile kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu esimeestele ja vallavanematele, kelle volitused pärast ühinemist lõppevad.

Eelnõu järgi makstakse neile pärast uue omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamist eelnenud kahe aasta vastava ametikoha 6- või 12-kordne ametipalk või töötasu (hüvitis), sõltuvalt sellest, kas nad on selles ametis olnud alla või üle aasta.
„Nimetatud muudatused on vajalikud, et täiendavalt motiveerida omavalitsusüksusi omaalgatuslikult ühinema /—/. Selleks, et motiveerida omavalitsusüksuste juhte vedama eest omavalitsusüksuste omaalgatuslikku ühinemist, suurendatakse neile volituste lõppemisel makstavat hüvitist,“ öeldakse eelnõu seletuskirjas.
Seda hüvitist saavad vallajuhid ka siis, kui uue omavalitsuse volikogu valitakse alles 2017. aasta sügisel, mil nende senised volitused niikuinii lõpeksid.
„Kuna makstava hüvitise näol on tegemist üheaegselt nii KOV juhtide sotsiaalse garantiiga kui teisalt ka preemiana KOV ühinemise eestvedamise eest, siis ei ole eelnõus hüvitise mittesaamist seotud mistahes muule ametikohale tööle asumisega ühinemise tulemusena moodustanud KOV-is,“ põhjendatakse eelnõu seletuskirjas.
Üks vallajuht on selle kohta öelnud, et niikuinii hakatakse nüüd palka tõstma, et hüvitis ikka suurem oleks. Vaatasime, kas ja kui palju on vallajuhtide palgad tõusnud Rapla maakonnas.

Inge Põlma / foto: Siim Solman
Loe pikemalt 23. märtsi Raplamaa Sõnumitest

Samal teemal

Maavalitsuse ülesannete ülemineku otsustavad praeg... Teatavasti sulgevad 2018. aasta 1. jaanuarist oma uksed kõik Eesti viisteist maavalitsust. Seetõttu on üles kerkinud küsimus, kes nende senised sisult...
Valitsus otsustas, et Juuru sundühendatakse Täna kinnitas valitsus haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mis puudutas ühtlasi valitsuse poolt varem tehtud ettepanekut sundühendada Juuru va...
Kehtnakandit ei tulegi, Järvakandi leppis Kehtna ... Haldusreformi käigus Kehtnast ja Järvakandist moodustatava uue valla nimeks saab Kehtna. Esialgu otsustasid ühinevad vallad, et uueks nimeks võiks ...